HPV-DNA
HPV DNA TESTI
HPV DNA testi Micro Array Chip yöntemi ile yapıldığında düşük düzey de bulunan HPV varlığı saptanmaktadır. Böylece tarama testi olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. HPV Micro Array Chip Testi 49 HPV genotipine bakmaktadır. Bu da klinik açıdan daha çok veri alınmasını sağlamaktadır. Günümüzde Avrupa da birçok merkez de bu yöntem tercih edilmektedir.
 
Erkeklerde ve Kadınlarda eğer siğil benzeri oluşum yok ise erkeklerde postüretral sürüntü kadınlarda da smear fırçasıyla alınan vajinal doku örnekleriyle HPV testi yapılmaktadır. Genital siğil oluşumu var ise siğillerden alınan örnekle HPV testi çalışılabilmektedir.
 
Günümüzde, genital siğillere yol açan human papilloma virus HPV varlığını ortaya koymak ve tiplerini belirleyebilmek için farklı kit ve teknikler kullanılmaktadır. Bu tanı kitlerinin çoğu yurtdışı firmalar tarafından üretilmekte olup incelenen HPV tipi sayısı ve kullanılan yöntem kullanılan kite göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, sıklıkla 17-18 farklı HPV tipini tanımlayabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir.
 
HPV taraması ve tiplendirmesi için kullanılan tekniklerin başında "hybrid capture", real time pcr, multipleks pcr, dna dizi analizi gelmektedir. Çalışma yönteminin basit olması nedeniyle HPV taramasında uzun süre "hybrid capture" tekniği kullanılmıştır. Ancak diğer yöntemlerin daha yüksek sensitiviteye sahip olduğunun ortaya konmasından sonra kullanımı azalmış ve yerini real-time pcr, multipleks pcr ve dna dizi analizi ile son olarak chip array yöntemlerine bırakmıştır. Bunun sonrasında da gerek hazır ticari kitler gerekse kişilerin kendi dizayn ettikleri ve primer adı verilen malzemeler kullanılmaya başlanmıştır.
 
Bu yöntemlerden birisi olan dna dizi analizi, uygulama zorlukları ve analiz için ciddi maliyetler taşıyan cihazlara ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, analiz için laboratuvara gönderilen örnek içerisinde HPV varlığının düşük miktarlarda olması durumunda normal hücrelerin baskın olması nedeniyle test sonuçları normal çıkabilir. Benzer sıkıntılar diğer yöntemlerde de karşımıza çıkabilmektedir.
 
Son yıllarda DNA analizlerinde kullanılan yöntemlerle ilgili yapılan çalışmalarda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bunun neticesinde de chip array adı verilen yeni diagnostik alan ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde bu teknoloji sık gözlenen genetik hastalıklar ile HPV gibi sık gözlenen enfeksiyon ajanlarının tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
 
Bu yöntemin HPV taramasında kullanılmaya başlaması ile birlikte in vitro diagnostik (IVD) onayı olan kitler geliştirilmiştir. Günümüzde; özelikle Avrupa'da birçok merkezde Genomica firması tarafından geliştirilmiş HPV kitleri (CLART® HPV 2) kullanılmaktadır. Genomica tarafından geliştirilen sistemin diğer yöntemlere göre önemli avantajları mevcuttur:
• Standardize kapalı bir sistem olması
• IVD onaylı HPV tanı kitlerinin bulunması
• 35 farklı HPV tipinin tanımlanabilmesi
• %99 sensitiviteye sahip olması
• Spesifitesinin %100 olması
 
HPV - GENITAL SIĞIL
HPV – Human Papilloma Virüs cinsel yolla bulaştığı bilinen en yaygın virüstür. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu anda 630 milyona yakın HPV enfeksiyonu bulunan birey vardır. HPV virüsünün yayılma nedenlerinden biri insanların virüsü taşıdığından bilgisi olmaz ve cinsel yolla başka bir kişiye bulaştırır. Cinsel ilişki ile bulaşmada en önemli rol aktif cinsel hayat, partner fazlalığı ve enfeksiyonun erken yaşta alınmasıdır. Erkeklerin de değişik kadın eşlerle cinsel teması, onların eşlerinde de HPV virüsünün yol açtığı rahim ağzı kanser riskini artıracaktır.
 
HPV serviks, penis, vulva, makat, vajina, ağız, boğaz ve diğer mukozal bölgeleri tutarak, kansere sebebiyet vermektedir. HPV ile ilişkili en sık görülen kanser türü rahim ağzı kanserlerdir. Rahim ağzı kanserlerinin tamamına yakını HPV kaynaklıdır. Rahim ağzı kanseri tanımlanan kadınların % 95 inde HPV virüsü tespit edilmiştir. Genel olarak; anal kanserlerin %85 inin, vulvar ve penil kanserlerin %40 ından HPV' nin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Baş ve boyun kanserleri çoğunlukla tütün ve alkol kullanımına bağlı oluşur. Bununla birlikte; son çalışmalarda, ağız kanserlerinin %25'inin, boğaz kanserlerinin ise %35'inin HPV ile bağlantılı olabileceğini gösteren kanıtlar bulunmuştur.
 
HPV DNA virüsüdür. HPV virüsü birçok viral enfeksiyonda olduğu gibi vücuda girdiğinde hücreler içinde yerleşir ve belli bir dönem ( pencere dönemi ) belirtilerini göstermeyebilir. Belli bir süreden sonra immun sisteminin durumuna göre HPV belirtileri ortaya çıkarak genital siğil veya kondilom olarak adlandırılan lezyonlar oluşturur. Genital siğiller kısa sürede yayılma eğilimindedir. HPV tedavisinin klinik ve HPV DNA testi ile teşhis edilerek erken dönemde tedaviye başlanması kondilomların çoğalmasını engellemektedir. HPV tedavisinde HPV DNA Tiplendirme testi de yapılarak tedavi protokolünün belirlenmesi önem taşımaktadır.
 
HPV tespitinde Türkiye’ de ve Dünyada ki vakaların 1/3 klinik yani gözle görülen siğillerle 2/3 si ise subklinik yani HPV testiyle tanımlanmaktadır. HPV DNA testi aktif cinsel hayatı bulunan kişilerde de son yıllarda tarama testi olarak önerilmektedir.
 
HPV bulaşan birçok kişide belirtiler kısa dönemde gözlemlenmeyebilir. Genellikle erkekte ve kadında HPV virüsünü bulaştıktan sonra genital siğil oluşumu ilk gözlenen belirtidir. Bazen siğil oluşumu seneler sonrada olabilmektedir. Erkekte ve Kadında Genital bölge de renk değişimi, kalınlaşma ve doku değişikliğinin yol açtığı birikimler, ağrı ve kaşıntı, adet düzensizliği HPV belirtileri arasında olanlardır. Rahim ağzı kanseri, Anal kanserler, Penil kanserler, Baş ve Boyun kanserleri HPV kaynaklı gözlemlenebilir ve farklı belirtilere sebebiyet verir. HPV çok yaygın olmasına rağmen ileri aşamalara geçmeden genellikle gizli seyreder.
 
HPV bulaşması engelleyebilmek için en önemli yol tekeşliliktir. Prezervatif ( Kondom ) HPV geçme riskini azaltmaktadır ama HPV’ den korunmakta kesin çözüm değildir. Prezervatifin korumadığı cinsel bölgelerde ki doku teması HPV virüsünün bulaşmasını sağlayabilmektedir. HPV olan gebenin normal doğum sırasında bebeğe de HPV bulaştırabilme riski vardır.
 
Partnerinizde genital siğil çıktı HPV testi yapılıp HPV saptandı ise tedavi bitene kadar cinsel ilişkiden kaçınmalısınız. Ayrıca genital siğillerin ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrol edilmesi için bir sağlık kurumuna başvurmalısınız. Türkiye’ de son 10 yılda HPV artışı gözlemlenmektedir.
 
Yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 100 den fazla farklı HPV tipi belirlenmiştir. Bu HPV tiplerinden ortalama 35 – 40 tanesi genital bölgede var olmaktadır. 100 den fazla HPV tipinden sadece bazı tipler insanlarda çok sık saptanmıştır ama diğerleri nadiren de olsa görülebilmektedir. HPV virüsünün 5 – 6 tipi çok fazla görülmektedir. Erkeklerde ve Kadınlarda HPV tip 6, HPV tip 11, HPV tip 16, HPV tip 18 en çok görülen tipler arasındadır. Yapılan araştırmalar da kansere neden olma riskine göre HPV tipleri Yüksek Riskli ve Düşük Riskli olarak ayrılmıştır. Yüksek riskli HPV tipleri aynı anda genital siğillere neden olurken erken teşhisle tedaviye başlanmaz ise birçok kanser oluşumunun özellikle de rahim ağzı kanserin de çok büyük rol oynamaktadır. HPV tipleri genellikle "düşük riskli" siğile neden olan veya "yüksek riskli" kansere neden olan olarak adlandırılırlar. Yapılan çalışmalarda, 13 HPV tipinin rahim ağzı kanserine yol açtığı belirlenmiştir. Bu tipler rahim ağzı kanserinin yanı sıra vulva, vajina, penis, anüs ve bazı baş ve boyun kanserlerine de yol açabilirler. Kansere neden olan bu HPV tipleri, genital siğillere neden olan HPV tipleri ile aynı değildir.
 
YÜKSEK RISKLI HPV TIPLERI
HPV tip 16, HPV tip 18, HPV tip 26, HPV tip 31, HPV tip 33, HPV tip 35, HPV tip 39, HPV tip 51, HPV tip 45, HPV tip 52, HPV tip 56, HPV tip 66, HPV tip 67, HPV tip 68, HPV tip 69, HPV tip 70, HPV tip 73, HPV tip 82, HPV tip 85’ dir.
 
Bunlardan kanser olan hastalarda görülen en sık tipleri
 
HPV tip 16, HPV tip 18, HPV tip 45, HPV tip 31, HPV tip 33, HPV tip 52, HPV tip 58, HPV tip 35’dir. Düşük riskli HPV tipleri genital siğillere sebep olurken kanser oluşumunda ki rolü çok düşüktür.
 
DÜŞÜK RISKLI HPV TIPLERI
HPV tip 6, HPV tip 11, HPV tip 32, HPV tip 40, HPV tip 42, HPV tip 44, HPV tip 54, HPV tip 55, HPV tip 61, HPV tip 62, HPV tip 64, HPV tip 71, HPV tip 72, HPV tip 74’dür.
 
Bu tiplerden HPV tip 6 ve HPV tip 11 daha çok gözlemlenmektedir.
 
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Bel Soğukluğu
Frengi
Hepatit B
Hepatit C
HPV-DNA
HSV
Klamidya
Mycoplasma ve Üreaplasma Testi
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyavıcız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.