KÜRTAJ
Kürtaj
KÜRTAJ NEDİR
Kürtaj kelime olarak “kazımak” anlamına gelmektedir. Bu nedenle hangi amaçla olursa olsun rahim içinin kazınması ile uygulanan tüm cerrahi müdahalelerin genel olarak kürtaj olarak adlandırılması doğaldır. Benzer şekilde dişhekimleri de tedavilerinde kazıma işlemini kürtaj olarak adlandırırlar. Toplum içinde genellikle gebeliğin sonlandırılması anlamında kullanılırken, sıklıkla kürdaş, kürtaş, kurtaş, kurtaj gibi yanlış ifadelerle de isimlendirilmektedir.
 
Kadın hastalıkları pratiğinde kürtaj sadece istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için değil, rahim içindeki bazı hastalıkların tanısının konulmasında hücresel inceleme yapılması için de uygulanabilir. Örnek olarak düzensiz vajinal kanama şikayetlerinde altta yatan nedeninin ortaya konulması için ya da ultrasonda rahim içi zarı (endometrium) kalınlığı saptandığında patolojinin belirlenebilmesi için rahim içinden kürtaj ile doku örneği alınarak, mikroskop altında inceleme yapılabilir.
 
Kürtaj çeşitleri nelerdir?
Probe kürtaj: Rahim içindeki hastalıkların özel enstrumanlarla kazınarak dışarıya alınması işlemine probe kürtaj adı verilir. Çıkarılan dokuların patolojik incelemesi sonucuendometrial polip, hiperplazi gibi hastalıklar ortaya konulabilir. Ayrıca bu hastalıklarda rahim içi tabakanın kanayan tabakası kazınarak temizlenerek kanama şikayetinin de kesilmesi sağlanır.
 
Fraksiyone kürtaj: Bu kürtaj tipinde hem rahim içindeki dokular, hem de ek olarak rahim ağzı kanalındaki dokular da kazınır. Her iki bölgeden elde edilen dokular, ayrı ayrı kaplara konularak patoloji laboratuarlarınca hücresel incelemeye alınır. Böylece hem rahim içi, hem de rahim ağzı hastalıklarının ortaya konulması sağlanabilmektedir.
 
Revizyone kürtaj: Bu kürtaj tipi daha önceden yaşanmış düşüğe bağlı olarak rahim içinde kalan gebelik parçalarının ya da öncesinde yapılan kürtaj ardından kalan dokuların temizlenmesi işlemidir. Düşük ya da kürtaj sonrası rahim içinde arda kalan doku parçaları, ilerleyen dönemde enfeksiyon ve yapışıklıklara neden olarak hastanın yeniden gebe kalma şansını azaltmaktadır. Bu nedenle jinekoloji pratiğinde çoğu zaman düşük sonrası revizyone kürtajı bir önlem amacıyla uygulamaktadır.
 
Bumm kürtaj: Normal doğum sonrası rahim içinde kalan plasenta parçalarının temizlenmesi için özel enstrumanlar ile (bumm küreti adı verilen) uygulanan kürtaj tipidir. Plasentanın (bebeğin eşi) tam olarak ayrılmaması durumunda doğum sonrası, hayatı tehdit eden kanamaların tedavisinde bumm kürtaj hayat kurtarıcıdır.
 
Gebelik sonlandırma: Rahim içine yerleşmiş gebeliklerin tahliyesidir. Ülkemizde istenmeyen gebelikler 10. haftadan önce sonlandırılabilmektedir. Ancak anne adayının hayatını tehdit eden hastalıkların varlığında ya da anne karnındaki bebeğin doğduktan sonra yaşayamayacağı ağırlıkta anomalilere sahip olması durumunda, yetkili kurulların izni alınarak, 10. haftadan sonra da gebelik sonlandırılabilinir.
 
Yasal sınırla içinde yapılan gebelik sonlandırma işlemi kanunlarca verilmiş bir haktır. Kürtaj işlemi sadece kadın hastalıkları ve doğum doktorlarınca uygulanmalıdır. Evli olan kadınlarda, hem kendisinin hem de eşinin onayının alınması gerekirken, 18 yaşının üzerindeki bekar kadınlar, kendi istekleri ile gebeliklerini sonlandırabilirler
 
KÜRTAJ NASIL YAPILIR
Kürtaj işlemi genel ya da lokal anestezi altında uygulanabilir. Lokal anestezi rahime giden sinirlerin uyuşturulması ile yapılmaktadır. Ancak özellikle hiç doğum yapmamış kadınlarda lokal anestezi ile yapılan kürtajlarda ağrı hissedilebilir. Ağrıyı tolere edemeyeceği düşünülen hastalarda çoğunlukla hafif dozda, yüzeyel genel anestezi tercih edilmektedir.
 
Ultrason değerlendirmesi kürtaj öncesi çok önemlidir. Ultrasonda gebelik kesesinin yerleşimi, büyüklüğü tespit edilmelidir. Ayrıca işleme başlamadan rahim açısının ultrason ile belirlenmesi yaşanabilecek komplikasyonları en aza indirecektir.
 
Hasta hazırlanarak ameliyathane masasına alındıktan sonra eğer genel anestezi uygulanacak ise, anestezi uzmanı ile damardan verilen ilaçlar ile hastanın uyuması sağlanır. Hastaya pozisyon uyuduktan sonra verilerek rahatsız olması engellenebilir. Ardından vajina ve rahim ağzı antiseptik ilaçlarla temizlenir. Bu aşamada ultrason ile rahim görüntülenerek kullanılan cihazların istenilen ölçüde ilerletildiği kontrol edilmelidir. Rahim ağzı cerrahi enstrumanların geçişine izin vermeyecek kadar dar ise, Hegar Buji adı verilen özel aletler ile genişletilir. Genişleyen rahim ağzından “kola pipetlerine” benzeyen özel kanüller geçirilerek vakuma bağlanır. Vakumun yarattığı negatifbasınçla gebelik kesesi rahim içi zarına hasar vermeden dışarıya alınır. Günümüzde metal enstrumanlar ile rahim içi zarına travmatik kazıma işlemi yapılmamaktadır.
 
Vakum ile rahim için temizlendiğinde tüm aletler çıkarılarak vajina tekrar antiseptik ilaçlarla temizlenir. Kanama olmadığı kontrol edilerek kürtaj işlemi sonlandırılır. Tüm işlem sırasında eş zamanlı olarak ultrason ile değerlendirmenin yapılması, gereksiz kazımalardan kaçınılarak daha az travma oluşmasını sağlamakta, riskleri azaltmaktadır.
 
Kürtaj işlemi sonrası takip…
Kürtaj işlemi yaklaşık 20 dakikada tamamlanabilmektedir. Ardından hastalar yataklarında 1-2 saat dinlendirildikten sonra taburcu edilebilmektedir. Hastalarımız taburcu olduklarında kürtaj işleminin uygulandığına dair hiçbir belirti olmadan sosyal hayatlarına geri dönebilmektedirler. İşlem sonrası kanama ve ağrı şikayeti adet döneminden daha az miktarda olmalıdır. Taburcu edilirken hastalara, enfeksiyon gelişmesinin önlenmesi açısından, antibiyotik ve ağrı giderici ilaçlar verilmelidir. Yaklaşık bir hafta sonrası için hastaya kontrol randevusu verilerek iyileşmenin tamamlandığı görülmelidir. Basit sayılabilecek bir cerrahi prosedür olmasına rağmen gebelik sonlandırma işlemi hastaların güvenliği açısından, muayenehane veya polikliniklerde değil, yeterli ekipmanı ve ameliyathanesi olan sağlık kurumlarında
 
KÜRTAJ RİSKLERİ NELERDİR
Her cerrahi işlem beraberinde bazı komplikasyon risklerini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kürtaj işleminin konusunda uzman hekim tarafından, tam donanımlı sağlık merkezlerinde uygulanması komplikasyonların daha ender yaşanmasını sağlayacaktır.
 
Anesteziye bağlı riskler
Hastaların işlem öncesinde aç olmaları anesteziye bağlı komplikasyon riskini düşürecektir. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, sistemik hastalığının olup olmadığı gibi araştırmalar hasta anestezi almadan önce dikkatlice yapılmalıdır. Genel anestezi işlemin anestezi uzmanlarınca uygulanması çok önemlidir ve gebelik sonlandırma işlemi mutlaka ameliyathane koşullarında yapılmalıdır.
 
Rahim delinmesi
Kürtaj esnasında rahim delinmesi çoğunlukla rahim ağzının genişletilmesi sırasında kontrolsüz bir hareket yapılması nedeniyle oluşmaktadır. Hekim kürtaj işleminin tüm aşamalarında sakin ve dikkatli çalışmalıdır. Çünkü gebeliğin etkisiyle rahim daha yumuşaktır ve daha hafif hareketlerle bile kolayca delinebilir. Rahimin delinmesi durumunda kürtaj işlemine son verilerek hasta yakın takibe alınır. Aktif kanama ve komşu organlarda yaralanma olmaması durumunda çoğunlukla ek bir cerrahi uygulama gerekmeden takip yeterli olabilir.
 
Parça kalması
Kürtaj sonrası en sık görülen komplikasyon gebeliğe ait dokuların rahim içinde kalmasıdır. Özellikle erken gebelik haftalarında uygulanan veya kalp atışlarının durması nedeniyle yapılan kürtajlar sonrası parça kalma riski daha yüksek olmaktadır. Parça kalması durumunda düşük benzeri kanama ve kasık ağrısı oluşabilir, rahim içinde enfeksiyon gelişme riski artar. Kürtaj işleminin ultrason altında yapılması ile parça kalması ve rahim delinmesi gibi risklerin çok daha düşük görülmesini ve yaşanabilecek komplikasyonların erken fark edilmesini sağlayacaktır.
 
Enfeksiyon
Kürtaj işlemine bağlı gelişen enfeksiyonlar işlemden yaklaşık bir hafta sonra gelişmektedir. Özellikle işlem sonrası düzenli antibiyotik kullanmayan, doku iyileşmesi tamamlanmadan cinsel ilişkiye giren hastalarda enfeksiyon riski daha yüksektir. Gelişen enfeksiyonlar rahim ve tüplerin yapışarak tıkanmasına, bunun sonucunda da ilerleyen yıllarda gebeliğin oluşmasında sıkıntılara neden olabilmektedir.
 
Rahim içi yapışıklıklar
Kürtaj sırasında rahim içi zarının fazla travmatize edilmesi rahim içinde yapışıklıklara neden olabilmektedir. Bu yapışıklıklar işlem sonrasında adet kanamasının düzensizleşmesine, rahim içinde kan birikmesine, düşüklere ve kısırlığa neden olabilmektedir. Rahim içi yapışıklıkları oluşması durumunda rahimin yeniden eski anatomisinin kazanması için histeroskopik cerrahi gerekebilir.
 
DİKKAT !!!
Özellikle 10. haftayı aşan gebelikler yasal sınırı geçtiği için, güvenilir sağlık kuruluşlarında değil, merdiven altı muayenehanelerde sonlandırılmaktadır. Anestezi donanımı ve uzmanları olmadan, yeterli ekipman sağlanmadan yapılan bu kürtaj işlemlerinde komplikasyon riski çok daha yüksektir. Bu nedenle yasa dışı müdahalelerden kaçınmalısınız…
 
KÜRTAJ SONRASI GEBELİK ŞANSI
Kürtaj hakkında en sık sorulan soruların başında gelecekte planlanan gebeliklerin bu işlemden etkilenip etkilenmeyeceği gelmektedir. Birçok kadının beklentisi mevcut gebeliğin sonlandırılmasına karar verilmiş olsa da, gelecekte hamile kalabilmektir.
 
Kürtaj sırasında geçmişteki metal enstrümanlarının aksine günümüzde yumuşak kanüllerin kullanılması rahim içinde minimal travma ile gebeliğin sonlandırılmasını sağlamaktadır. Ancak yine de kürtaj sonrası görülebilecek enfeksiyon, rahim içi yapışıklıklar gibi komplikasyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi kürtaj komplikasyonları da, öncelikle yapan cerrahın becerisi ve özeni ile ilgilidir. Eğer kürtaj işlemi ameliyathane koşullarında yapılmıyorsa, cerrah gereksiz yere rahim içini fazla kazıyarak travmatize ediyorsa riskler de normal olarak yüksek olacaktır. Kürtaj işleminin ultrason eşliğinde yapılması ile parça kalması ve rahim delinmesi gibi bazı risklerin daha az görülmesini sağlayacaktır.
 
Eğer ki cerrah tüm bu kriterleri özenle uygularsa, kürtaj sonrası komplikasyon oranı çok düşüktür ve kürtaj sonrası hastalar güvenle gebe kalabilmektedir.
 
KÜRTAJ HAKKINDA YASALAR
Madde-5: Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı taktirde istek üzerine rahim tahliye edilir. Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir. Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı ve hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekim tarafından gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak hekim bu müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmadığı hallerde müdahaleden itibaren en geç yirmi dört saat içinde müdahale yapılan kadının kimliği, yapılan müdahale ile müdahaleyi icap ettiren gerekçeleri illerde Sağlık – Sosyal Yardım Müdürlüklerine, ilçelerde Hükümet tabipliklerine bildirmeye zorunludur. Acil müdahale hallerini nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahiyeti ile sterilizasyon ve rahim tahliyesini kabul edenlerden istenecek izin belgesinin şekli ve doldurulma esasları, bunların yapılacağı yerler, bu yerlerde bulunması gereken sağlık ve diğer koşullar ve bu yerlerin denetimi ve gözetimi ile ilgili hususlar çıkarılacak tüzükte belirtilir.
 
Madde-6: 5. maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. 5. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve rızaları alınacak kişiler evli iseler, eşin de rızası gerekir. Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şartdeğildir.
 
Madde-468: Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye 7 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Gebeliğin süresi on haftadan uzun olan bir kadının rızasıyla tıbbi nedenler mevcut olmadan çocuğunu düşürten kimseye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Çocuğunu düşürmeye rıza gösteren kadına da aynı ceza verilir. Birinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden olmuşsa fiile 15 yıldan 20 yıla ve bedeni bir zarara neden olmuşsa 8 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. İkinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden olmuşsa faile 5 yıldan 12 yıla ve bedeni bir zarara neden olmuşsa 3 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulunan kimse kadının ölümüne veya bedeni zararına sebep olmuşsa 452. ve 456. maddeler hükümlerince cezalandırılır. Gebelik süresi on haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına 1 yıldan 4 yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
 
Madde-470: Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse, gebelik süresi on haftadan az olan bir kadının rızasıyla düşük yaptırdığı taktirde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fiil kadının ölümüne veya bedeni bir zararına sebep olmuşsa, fail ayrıca 452. ve 456. maddeler hükümlerince cezalandırılır. Tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse 468. maddenin 1. 2. 3. ve 4. fıkralarında öngörülen fiilleri işlediği takdirde cezası 1/3 oranında arttırılır. Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse; gebe sanılan bir kadına çocuğunu düşürtmek için ilaç, gereç tedarik eder veya gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulunur ve kadının ölümüne veya bedeni zararına sebep olursa, 452. ve 456. maddeler hükümlerince cezalandırılır. Fiil kadının rızasıyla işlenmiş ise ceza 1/3 oranında
 
Gebelik
Doğum
Cerrahi Girişimler
Kürtaj
Kanser Taraması
Sağlıklı Cinsellik
Menopoz
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyavıcız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.