NİFTY TEST
NIFTY™ testi, bebek DNA’sında fazla ya da eksik genetik bilgiden kaynaklanan Down sendromu ve diğer belirli genetik durumları tarayan bir non-invaziv prenatal testtir (genellikle NIPT olarak adlandırılır). NIFTY™ anneden az miktarda kan almayı içerir ve 10. haftadan itibaren yapılabilir. Sonuçlar 10 iş günü içerisinde alınabilir. NIFTY™ geleneksel tarama metodlarından daha yüksek başarı oranına sahiptir ve amniyosentez gibi invaziv (girişimsel) prosedürlerin aksine anne veya bebek için düşük riski oluşturmaz.
 
NIFTY™ ne taraması yapar?
NIFTY™ doğumda en sık görülen üç trizomi durumu olan Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromunun tespiti için tarama yapar. Bağımsız doğrulama çalışmaları NIFTY™ testinin bu durumların tespitinde %99,9 başarı oranına sahip olduğunu göstermiştir. NIFTY™ ayrıca delesyon sendromları ve cinsiyet kromozomları anöploidileri gibi diğer genetik durumlar için test opsiyonları sunar. Unutmayın, herhangi bir genetik test yaptırmadan önce her zaman test edilecek koşulları tamamıyla anlamak için yetkin bir sağlık personeline danışmak önemlidir.
 
Neden NIFTY™ testi ?
10. haftadan başlayarak, NIFTY™ testi size bebeğinizin genetik sağlığına ilişkin daha fazla bilgi edinme opsiyonu sunar. Geleneksel tarama testleri ile karşılaştırıldığında NIFTY™ testi daha yüksek kesinlik ve daha düşük yanlış pozitif oranları sağlar. Bu, %1-2 oranında düşük riski taşıyan amniyosentez ve koryonik villus örnekleme gibi invaziv teşhis yöntemlerine daha az kadının maruz kalacağı anlamına gelir. NIFTY™ non-invazivdir (girişimsel değildir) ve bu sayede anne veya bebek için düşük riski oluşturmaz.
 
NIFTY™ testi benim için uygun mu?
NIFTY™ testi gebeliğin 10. haftasından sonra tüm gebe kadınlar için uygundur fakat özellikle aşağıda belirtilen belli başlı belirtileri gösteren gebeler için uygundur. Unutmayın, non-invaziv prenatal test sizin için uygun olabilir ya da olmayabilir. Herhangi bir non-invaziv prenatal test yaptırmadan önce, herhangi bir risk, teşhis, tedavi ve/veya diğer potansiyel sağlık konularıyla ilgili olarak yetkin bir sağlık personeline danışmalısınız.
 
Aşağıdaki belirtilerden birisini gösteriyorsanız NIFTY™ test size göredir:
Test sırasında annenin 35 ve üzeri yaşta olması
İnvaziv prenatal test için plasenta previa, düşük riski veya hepatit B enfeksiyonu gibi kontrendikasyonlar olması
Artmış anöploidi riskini gösteren ultrasonografik fetal bulguları
Trizomi yaşanan geçmiş gebelik kaydı
Önceki tarama sonucunun doğrulanması gerekliliği
Artmış fetal trizomi 13 veya trizomi 21 riski barındıran ebeveynlerin Robertsonian translokasyon taşıyıcısı olma durumu
Önceden tüp bebek tedavisi alınmış olması veya düşük alışkanlığı olması
 
NIFTY™’nin arkasındaki bilim
Cell-free DNA parçaları (cfDNA), kanda dolaşım halinde bulunan kısa DNA parçalarıdır. Gebelik sırasında, anne ve fetüsten gelen cfDNA parçaları annenin kan dolaşımında mevcuttur.
 
NIFTY™ testi anneden az miktarda kan almayı gerektirir. Anne kanındaki cfDNA daha sonra genetik sekans teknolojisi ve biyoinformatik analiz hattını kullanarak fetüsteki kromozomal anormallikleri taramak için analiz edilir. Eğer bir anormallik varsa, etkilenen kromozom sayısındaki küçük fazlalıklar ya da eksiklikler tespit edilebilir.
 
NIFTY™ testin arkasındaki teknoloji doğumda en sık görülen 3 trizomi durumunun (Down Sendromu, Edwards Sendromu ve Patau Sendromu) teşhisinde %99,5 üzerinde bir oranla oldukça başarılı sonuçlar sağlar. Ancak NIFTY™ test gibi non-invaziv prenatal testlerin tarama testleri olarak sınıflandırıldığını anlamak önemlidir. Bu, amniyosentez gibi invaziv (girişimsel) test prosedürleriyle sağlanan %100 başarı oranını sağlamadıkları anlamına gelir.
 
Laboratuvar Genel Bilgiler
Fiyat Sor
Test Yaptırmaya Gelmeden Önce
Evden / İşten Kan Alımı
İl Dışından Örnek Gönderilmesi
Nifty Test
Multipleks PCR
AMH
Spermiyogram Testi
 
 
HİZMET MERKEZLERİ
 

 
Bu hizmetin verildiği merkezler aşağıdaki gibidir. Detayları görmek için lütfen merkezlere tıklayın.
 
İSTANBUL / FULYA
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyavıcız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.