SAYFA BULUNAMADI

İÇİNDEKİLER

Kan Tahlili yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler

Kan tahlili, hastalıklara tanı koyma ve teşhis etmede kullanılan başlıca tetkiklerden biridir. Kan tahlilinin doğru sonuç vermesi, hastalığın tedavi sürecini başlatmak için son derece önemlidir, doğru olmayan sonuçlar, tedavilerin uygulanmasını engellemeye neden olur. Tüm bu nedenleri bir araya topladığınızda netice olarak kan tahlilinin doğru şekilde verilebilmesi için yapılması gereken bazı şeyler vardır. Kan tahlili yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler şunlardır.

Kan Tahlili nedir? Neden yapılır?

Hastalıkların tam olarak ne aşamada olduğunu anlamak ve gerekli müdahaleyi yapabilmek için laboratuvar ortamında hastanın kan değerlerinin incelenmesi, analiz edilmesi gerekir.
 
İnsan kanı, hücrelerde yaşanan en büyük problemlerden en küçük sıkıntılara kadar her şeyi analiz etme imkanı sunan bir sıvıdır. Bazı hastalıklar durumunda nedeninin ne olduğunun anlaşılabilmesi için kan değerlerine bakmak gerekir.
 
Aslında birçok hastalık için aynı durum geçerlidir. Kan tahlili, hastadan alınan birkaç santilitrelik kan ile laboratuvar ortamında incelenmesine verilen isimdir. Kan tahlili, sadece hastalıklar hakkında bilgi edinmek ve tedavi şeklini belirlemek için yapılan bir işlem değildir. Aynı zamanda hastanın ileride ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini de en net şekilde gösteren bir test yöntemidir.

Oruçluyken Kan Tahlili yapılır mı?

Kan tahlili yapılırken hastanın aç olması istenir. Ortalama süre olarak 8-10 saat kadar öncesinden herhangi bir şeyin yenilip içilmemesi gerekir. Dolayısıyla oruçluyken kan tahlili yaptırmak zarardan ziyade daha net sonuçların çıkması adına faydalıdır.
 
İnanç noktasına gelince; İslam inancına göre, boğazdan aşağı su veya ilaç girmedikçe oruç bozulmaz. Bir diğer deyişle; vücuda giren şey orucu bozar, vücuttan çıkan şey ise bazı durumlar istisna (ağız dolusu kusmak) orucu bozmaz. Ancak burada da bir ölçü vardır. Çok fazla kan verilecekse veya verilmesi gerekiyorsa, oruç tutulup tutulmayacağı konusunda önce doktordan kesin bir rapor alıp buna göre tutulup tutulmayacağına karar verilir.

Kan Tahlili hangi hastalıkları tespit eder?

Kan tahlili, hemen hemen her hastalığa tanı koyma, teşhis etme ve uygun tedavi şeklini belirlemek için doktorların istedikleri bir testtir. Birçok hastalık, doğru şekilde alınan ve doğru tahlillerin yapılması sayesinde belli olmaktadır.
 
Kan tahlili, sadece belli bir alanda değil, birçok alanda yapılmakta olup hastalıklar hakkında net bilgilerin elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Peki, kan tahlili hangi hastalıkları tespit eder? İşte cevabı;
 
Hemogram (kan sayımı): çok önemli bir kan testi olan hemogram yani kan sayımı, küçük miktarda kan alınması ile yapılan bir testtir. Bu test sonucunda kişide; kansızlık (anemi), aşırı kan yapma durumunun olup olmadığı, iltihabi durumların olup olmadığı, lösemi türü hastalığın olup olmadığı ve kemik iliği hastalıkları ile pıhtılaşma ile ilgili çok önemli bilgiler edinilebilir.
Sedimantasyon: Kan tahlili çeşitlerinden biri olan sedimantasyon testi; İltihabi ve mikrobik durumlarda, romatizmal ve kan hastalıklarında ve bazı kanser türlerinin olup olmadığını belirlemek açısından önemli bir test türüdür.
Üre-Bun-Kreatinin: böbrek rahatsızlıklarından dolayı doktora giden kişilerden istenen üre-bun kreatinin testi, böbrek yetersizliği olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir testtir.
Ürik asid: kan tahlili gerektiren durumlardan biri de gut hastalığı ve protein yıkımının son ürünüdür. Yapılan bu kan testi ile bu tip durumlar tespit edilmektedir.
 
Yukarıda saydıklarımızın haricinde yapılan kan testleri aşağıdaki gibidir.
 
Hematoloji tahlilleri
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Miyoglobin Tahlili
 • Sedimentasyon Tahlili
 • Seroloji Tahlili
 • Troponin Tahlili

Biyokimya tahlilleri
 • Açlık ve Tokluk Kan Şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • Fosfor
 • Kalsiyum
 • Ürik asit
 • Total protein
 • Albumin
 • Total Bilirübin
 • Direkt Bilirübin
 • Amilaz
 • CK
 • CK-MB
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Demir
 • ASOCRPRF
 • Klorür
Kan Pıhtılaşma Tahlilleri
 • D-Dimer TestiPtz: Protrombin Zamanı Testi
 • Aptz: Aktive Parsiyel Tromboplastin
 • Kanama Zamanı Testi
 • Pıhtılaşma Zamanı Testi
 • Fibrinojen Testi
Hormon Tahlilleri
 • T3: Total T3 Testi
 • T4: Total T4 Testi
 • FT3: Serbest T3 Testi
 • FT4: Serbest T4 Testi
 • TSH: Tiroid-Stimulating Hormon (Tiroid Uyarıcı Hormon)
 • E2: Estradiol
 • ß-HCG: Beta Human Chorionic Gonatdotropin
 • FER: Ferritin Testi
 • B12: Vitamin B12 Testi
 • FOL: Folik Asit Testi
 • Testosteron
 • DHEA-SO4: Dehidro Epi Androstendion-sülfat
 • 17-alfa-OH-P: (17-alfa-hidroksi-progesteron)
Tümörlerin Belirlenmesi için yapılan tahliller
 • CA 125: Karbonhidrat antijen 125
 • CA 19–9: Karbonhidrat antijen 19-9
 • AFP: Alfa-Fetoprotein
 • CEA: Karsinoembriyolojik antijen
 • CA 15–3: Karbonhidrat antijen 15-3
 • PSA: Prostat-Spesifik Antijen
 • Free PSA: Serbest PSA
Hepatit Tahlilleri
 • HbsAg Testi
 • Anti-Hbs Testi
 • Anti-HAV IgM Testi
 • Anti-HAV Total Testi
 • HbeAg Testi
 • Anti-HBe Testi
 • Anti-HIV Testi
 • Anti-HCV Testi
İmmünoloji Tahlilleri
 • Kompleman tahlilieri (C3,C4)
 • İmmünglobulin tahlilleri (IgG, IgA, IgM)

Kan testinde uyuşturucu kullanıldığı belli olur mu?

Ailelerin en çok merak ettikleri konulardan biri de “kan testinde uyuşturucu kullanıldığı belli olur mu?” sorusudur.
 
Kan testi, belli amaçlar doğrultusunda yapılır. Daha çok hastalıkların belirlenmesinde ve tedavi yönteminin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır. Kişinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ise kan testinde belli olmaz. Bunun yerine “idrar testi” yapılmaktadır. İdrar testinde 11 farklı madde hakkında bilgi elde edilebilmektedir. Özellikle de son yıllarda gençlerin kullanmaya başladığı “bonzai” maddesi, idrar tahlili ile belli etmektedir.

Kan Testi ile babalık tespit edilir mi?

“Bombay tipi” adı verilen kan testi ile çocuk ile babanın kan grubunun uyuşmadığı görülebilen vakalardan biridir. Ancak uzman doktorlar, bu konuda kesin bir sonuç ile kan testi ile babalık tespitinin yapılmasının imkansız olduğunu vurguluyorlar. Bu tip testler, geçmişte çok sayıda ailenin yıkılmasına neden olmuş. Bunu yapmak yerine pahalı olmayan DNA testi yapılarak net sonuçlar elde edilebilir.

Kan Testi ile kanser tespit edilir mi?

Amerika’da geliştirilen yöntem ile bazı kanser hastalıkları ile ilgili bilgiler, kan testi ile anlaşılabilmektedir. Ancak bu konuda uzmanların ikiye ayrıldığını söylemekte fayda vardır. Bazı uzmanlara göre kan değerlerinden kanserli hücreleri tespit etmek imkânsız iken, Amerikalı bilim insanlarının geliştirdiği yöntem ile Yumurtalık, karaciğer, akciğer, mide, pankreas, yemek borusu, kolon (kalın bağırsak) ve göğüs kanseri gibi bazı hastalıkların tespit edildiği savunulmaktadır.

Bebeklere Kan Tahlili nasıl yapılır?

Kan tahlili, birçok hastalık hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırırken bebeklerde daha önemli bir yere sahiptir. Bebeğin ilk doğumunda topuktan alınan kandan sonra da bazı hastalıkların tespit edilmesi için de yine bazı kan testleri yapılmaktadır. Peki, bebeklerde kan tahlili nasıl yapılır?
 
 • Topuktan kan alınarak,
 • Parmaktan kan alınarak,
 • Koldan kan alınarak,
 • Ayaktan kan alınarak.

Bebeklerde Kan Tahlili neden yapılır?

Bebeklerde kan tahlili yapılmasının birçok nedeni olabilir. Ancak genel olarak demir eksikliği ve kansızlık (anemi) hastalıklarının teşhis edilmesi için yapılmaktadır.
 
Bebekler, yetişkinlere göre daha hassas oldukları için kan alınırken ortamın hijyenik olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Yerinde Kan Alma Hizmeti Nedir?

Yerinde kan alma hizmeti, hastaneye gidemeyecek durumda olan hastalara, Laboratuvar ve ya hastaneye gitmek için zaman bulamayan kişilere özel olarak evde, iş yerinde ya da bulundukları herhangi bir yerde sunulan hizmetlere verilen isimdir. Laboratuvar testleri için doktorun istediği kan, bazı hastaların hastalık durumlarının müsaade etmemesine neden olmaktadır. Bu tip durumlarda özel bazı kurumlar yerinde kan alma hizmeti sunmaktadır. Bitahlil.com web sitemiz ve bitahlil app uygulamamız tüm Türkiye genelinde yerinde kan alma hizmeti vermektedir.

Laboratuvar da Kan Tahlili yaptırmak pahalı mı?

Laboratuvarda kan tahlili yaptırmak pahalı mı, değil mi sorusunu anlamak için, hangi kan testlerinin istendiğine bağlı olan bir şeydir. Çünkü her bir tahlilin fiyatları çalışma süresi, çalışma kiti ve grubuna göre değişebilmektedir. Ancak sosyal güvencesi olan kişiler daha az para ödeyerek kan tahlilini özel hastanelerden yaptırabilmektedir. Ayrıca devlet hastanelerinde ücretsiz olarak da kan tahlili yapılabilmektedir. Sizden istenen kan tahlillerinizin fiyatlarını fiyat sor bölümüzü ziyaret ederek online öğrenebilirsiniz.

Kan Tahlili yaptırmanın önemi nedir?

Kan testi veya kan tahlili, hastalıkların hangi aşamada olduğunu saptamak ve hastalıklara teşhis koymak adına önemlidir. Bebeklerde de yetişkinlerde de durum bundan farksız değildir. Bu yüzden doktor kan tahlili yaptırılmasına karar vermiş ise kesinlikle yaptırmak gerekir.

Tahlil sonuçları ne anlama gelir?

Kanserli hastalıklar veya diğer hastalıkların ne aşamada olduğunu öğrenebilmek ve buna göre uygun tedavi şeklini belirleyebilmek için kan tahlili en önemli etkendir.
 
Uzmanlar, hastalardan istenilen kan tahlillerini ihmal etmemeleri gerektiği konusunda her fırsatta uyarmaktadır. Çünkü bazı kan tahlilleri, önemli bilgiler vermektedir ve hasta bunu ihmal ettiğinde ilerleyen dönemlerde sağlığında ciddi problemlerin yaşanmasına neden olabilir. Bu yüzden kan testi veya kan tahlili sonuçları “hayat kurtarıcı” özelliğe sahiptir.

Kan Tahlili sonuçlarını kim yorumlar?

Kan testi, laboratuvar ortamında yapılır. Kişiden alınan kan ile hangi amaçla tahlil yaptırılması istenmiş ise o alan üzerinde uzman doktorlar tarafından değerlendirme yapılır. Ciddi bir problemin saptanması durumunda kurul heyetine gönderilir ve sonuç bu şekilde çıkartılır. Tahlil sonuçlarınızı yorumlatmak için tahlil.com dan ücretsiz destek alabilirsiniz.

Hamileyken Kan vermek zararlı mı?

Hamile kadınların kana daha fazla ihtiyaçları vardır. Çünkü anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve büyüyebilmesi için bu önemlidir. Normal durumlarda kadınların vücudu daha az kan üretirken, hamilelik döneminde daha fazla üretir. Kızılay, hamile kadınlardan kan almamaktadır. Hamileyken kan vermek, hem anne sağlığı açısından hem de bebek sağlığı açısından doğru değildir.

Kan bağışının faydaları nelerdir?

Kan bağışı, sadece kan verilen kişiye fayda sağlamaz. Aynı zamanda kan veren kişi için de birçok faydasının olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kan bağışının faydaları şunlardır;
 
 • Kan verilirken kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk eder.
 • Kan vermek, kan hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.
 • Psikolojik olarak kan veren kişi kendini daha rahat hisseder.
 • Kemik iliğinin yağlanmasını önler.
 • Kan veren kişi dinç ve canlı olur.
 • Kandaki yüksek yağ oranı düşer.
 • Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon ve yorgunluk gibi durumlar ortadan kalkar.
 • Kan veren kişi aynı zamanda AIDS , Hepatit B , Hepatit C , Sifiliz testlerinden geçmiş olur.
 • Kan grubu taraması ücretsiz olarak yapılmış olur.

Bebek cinsiyeti Kan Tahlili, Kan Testi ile belli olur mu?

Son yıllarda bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bazı kan testleri yapılmaktadır. Yapılan kan tahlilinde, hamile kadının bebeğe ait fetal hücrelerin DNA’sı incelenmektedir ve eğer bebek kız ise fetal hücrede Y kromozomu olmaz, erkek ise de Y kromozomu olur. Ancak daha net bilgiler edinmek için ultrason testinden geçmek daha doğrudur. Laboratuvarımızda yaptıracağınız Harmony test ile bebeğinizin cinsiyetini 10. Haftadan sonra öğrenebilirsiniz.

Kan tahlili yaptırmadan önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • Kan tahlilinden önce 20 dakika dinlenilmelidir,
 • Kan tahlili için tok olunmaması gerekir.

Dinlenmek neden önemlidir?

Kan tahlili yaptıracak hastanın 3-4 gün öncesinden normal diyetle beslenmesi gerekir. Aşırı yağlı, tatlı veya tuzlu yiyeceklerin yenmesinden sonra yapılan kan tahlili doğru sonuçları vermeyebilir. Bu da doktorun tanı koymasını engellemeye neden olabilir. Ayrıca kan tahlili yaptıracak kişinin kan tahlilinden önce 20 dakika sabit pozisyonda dinlenmesi de doğru sonuçların elde edilebilmesi açısından son derece önemlidir.

Kan tahlili yaptırırken aç olmak gerekir mi?

Çoğunlukla kan tahlillerinde hastanın aç olması istenir. Doğru değerlere ulaşabilmek için bu son derece önemlidir. Bazı kişiler tok oldukları halde aç olduklarını söyleyebiliyorlar. Aslında bu kötü niyetlerinden değildir, belki de kendilerini aç hissettiklerindendir ama kan tahlili sabahın erken saatlerinde yapılır yani hasta uykudan uyandığında bir gün öncesinden sonra herhangi bir şey yememiş olması gerekir. Doğru kan tahlili yapılabilmesi ve doğru sonuçlara ulaşılabilmesi açısından son derece önemli olduğunu unutmamak gerekir.

Neden tok karnına tahlil yapılmaz?

Hastalar, doktor muayenesine gittiklerinde acil bir durum söz konusu değilse doktor aç karna kan tahlili yapılmasını ister. Bunun nedeni yenilen besinlerin bağırsaklardan emilerek kana karışmasıdır. Tok karna iken bazı kan değerlerinde değişme yaşanabilir ve bu da kan tahlilinde istenilen sonucu vermeyebilir. Ayrıca kanda lipit düzeyinin yükselmesiyle birlikte bulanıklık yaşanabilmektedir bu da yine net sonuçların elde edilmesini büyük oranda etkilemektedir.
 
Kan tahlilleri ihmale gelmez! Uzman doktorların kan tahlili ile ilgili yaptıkları açıklamada, kişilerden istenen tahlillerin kesinlikle yapılması gerektiği konusunda uyarmaktadırlar. Nedeni ise hastalıkların önceden belirlenmesi ve buna göre uygun tedavi şeklinin belirlenmesidir. Kan değerlerinizi ölçmek ve sonuç almak için çağrı merkezi numaramızdan ulaşarak randevu oluşturabilirsiniz. Biyorad, size en yakın hastaneden randevu oluşturmanıza yardımcı olan aracı bir kuruluştur.
 
Fiyat Sor
 
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.