SİNTİGRAFİ
Sintigrafi
Karaciğer ve dalak, tiroid bezi, safra kesesi, akciğer, böbrek, kemik, mide, bağırsaklar ve damar üzerinde kullanılan sintigrafi ile, bu bölgelerde oluşan hastalıkların hangi evrede olduğu tespit edilebilmekte, gerekli tedavi şekli belirlenebilmektedir. Modern tıp dünyasının ileri yönde adım atması ve geliştirilmiş görüntüleme cihazlarını tıp dünyasına sunmasından sonra, çoğu hastalık hakkında öncesinden bilgi edinmek, hastalığa tanı koymak ve tedavi planı yapmak daha kolay hale gelmiştir.
 
Sintigrafi, vücuda radyoaktif madde verilerek vücudun kesitsel olarak görüntüleme sağlayan bir yöntemdir. Diğer bir adıyla bir tür film (röntgen) çekim yöntemidir. Sintigrafi çekimi için vücuda radyoaktif madde belirli organ veya doku gama kameraları yardımı ile iki boyutlu olarak görüntüleme sağlanmaktadır.
 
Bu sayede inceleme yapılan organda ne tür hastalıkların meydana geldiği tespit edilebilmekte ve uygun tedavi şekli belirlenebilmektedir.

Sintigrafi neden istenir?

Sintigrafi, birçok hastalığın teşhis edilmesinde kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Sintigrafinin kullanıldığı organlar üzerinde inceleme yapılırken gizli enfeksiyonların belirlenmesine kadar birçok sorun ile ilgili bilgi alınabilmekte ve buna uygun olarak tedavi planı yapılabilmektedir.
 
Hastalığa erken tanı koymak, hastalığın ilerlemesini önlemek açısından son derece önemlidir. Bu nedenle hasta vücudunun herhangi bir rahatsızlığı ile ilgili doktora gittiğinde genel muayene yapılır ve eğer muayene sonucunda somut deliller elde edilemezse hastadan sintigrafi çekilmesi istenir.

Sintigrafi hangi organlar için çekilir?

İnsan vücudu bir bütün olmakla birlikte her bölgede oluşan hastalıklar farklıdır. Hastalığa göre Ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, röntgen gibi görüntüleme sistemleri gibi farklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak hastalık hakkında kesin bilgiler elde edilerek tanı konur ve uygun tedavi şekli planlanır. Sintigrafi de vücudun bazı bölgelerinde oluşan hastalıklar hakkında bilgi edinmek amacıyla çekilen bir görüntüleme türüdür. Sintigrafi ile görüntülenen bölümler şunlardır;
 
  • Karaciğer ve dalak
  • Tiroid bezi
  • Safra kesesi
  • Akciğer
  • Böbrek
  • Kemik
  • Mide

Sintigrafi çeşitleri nelerdir?

Yukarıda saymış olduğumuz maddeler, aynı zamanda sintigrafi çeşitlerini de ifade etmektedir. Hasta vücudunun hangi bölgesinden rahatsızlık duyarsa, doktor o bölgenin sintigrafisinin çekilmesini ister.

Karaciğer ve dalak sintigrafisi

Karaciğer ve dalak pozisyonlarının ve genel morfolojik yapılarının saptanması, karaciğerde yer kaplayan lezyonların (tümörler metastazlar, abse, kist, hematom, hemanjiom) incelenmesi ve hastalıkların teşhis edilmesi amacıyla istenilen karaciğer ve dalak sintigrafisi abdominal kitlelerin karaciğer ve dalak üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla da çekilmektedir.

Tiroid bezi sintigrafisi

Gelişmiş tıp dünyasında, hastalıkların teşhis edilmesinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Tiroid bezi sintigrafisi de bunlardan biri olup vücudun herhangi bir yerinde fonksiyon gösteren tiroid dokusunun görüntülenmesinde kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Tiroid sintigrafisi tiroid bezinin anatomisi ve fonksiyonu hakkında daha ayrıntılı bilgiler verdiği için tiroid dokusunda oluşan hastalıklara tanı koymak ve uygun tedavi yöntemini belirlemeyi kolaylaştırmaktadır.

Safra kesesi sintigrafisi

İnsanlarda en sık görülen hastalıklardan biri de safra kesesi ve safra kesesi yolları hastalıklarıdır. Nedeni birden fazla olan bu hastalıkların neden kaynaklandığını çözmek, tanı koymak ve uygun tedavi şeklini belirlemek amacıyla safra kesesi sintigrafisi çekilmektedir.

Akciğer sintigrafisi

İnsan ölümlerine en çok neden olan hastalıkların başında akciğer kanseri ve akciğerde meydana gelen diğer hastalıklardır. Tıp dünyasının modern görüntüleme sistemleri arasında yer alan sintigrafi ile birçok hastalık hakkında kesin bilgiler elde edilebilmekte, hastalığın teşhisi yapılabilmektedir. Akciğer sintigrafisi de akciğerde oluşan lezyonların (tümör) görüntülenmesine yardımcı olan ve uygun tedavi şeklinin planlanmasına yardımcı olan bir görüntüleme yöntemidir.

Böbrek Sintigrafisi

Böbrek hastalıkları, ilk zamanlarda ciddi rahatsızlıklara neden olmasa da hastalığın erken dönemde teşhis edilememesi, hastalığın ilerlemeden önlem alınabilmesinde önemli oranda yardımcı olan böbrek sintigrafisi ile böbrek hastalıklarına erken dönemde tanı koymak daha kolaydır.

Kemik Sintigrafisi

Kemik anatomisi hakkında bilgi edinmek için istenilen kemik sintigrafisi, radyoaktif kemik ajanlarının damar yoluyla hastaya enjekte edilmesiyle yapılan bir işlemdir. Kemik metabolizmasının artmış veya azalmış olduğu yerlerde inceleme yapılarak hastalık hakkında bilgi elde edilir. Tanı koymak ve erken dönemde tedavi etmek için önemli bilgiler veren kemik sintigrafisi, etkili bir görüntüleme yöntemidir.

Mide Sintigrafisi

Mide hastalıkları, pek çok açıdan yaşam kalitesini düşüren hastalıklardır. Mide sintigrafisi, yüzeysel muayene ile belirlenemeyen hastalıklar hakkında bilgi veren bir görüntüleme yöntemidir. Gastrointestinal kanama yeri saptanması, reflü, mide boşalma zamanı gibi pek çok önemli konuda bilgi veren mide sintigrafisi ile hastalığa tanı koyma ve uygun tedavi şeklini belirlemek son derece kolaydır.

Sintigrafi zararlı mı?

Modern tıp dünyasına sunulduğu günden bu yana hastalıklar hakkında en net bilgilerin elde edilmesini sağlayan sintigrafi çekimi hakkında en çok sorulan sorulardan biri de “sintigrafi zararlı mı?” sorusudur. Uzmanlar, sintigrafi ile ilgili bilgi verirken, görüntüleme yönteminin şuana kadar saptanmış bir yan etkisinin bulunmadığını belirtmektedir.
 
Ancak bununla birlikte çok mecbur olunmadığı sürece hamile veya hamilelik şüphesi olan kadınların sintigrafi çekmemelerini önermektedirler. Sintigrafi çekiminde damar yoluyla veya ağızdan verilen radyoaktif madde, bazı hastalarda alerjiye neden olabilmektedir. Bu nedenle sintigrafi çekiminden önce hastanın alerjik durumu varsa mutlaka doktora bildirmesi gerekmektedir.

Sintigrafinin faydaları ve avantajları

Hastalıklar alanında yapılan çalışmalar sayesinde çoğu hastalığın önceden teşhis edilmesi ve tanı konması mümkündür. Sintigrafi, tıp dünyasına sunulmuş en gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden biridir. Yukarıda belirttiğimiz organlar üzerinde görüntüleme imkânı tanıyan sistem erken dönemde tanı koyma konusunda diğer görüntüleme yöntemlerine göre daha fazla avantaj sağlamaktadır. Herhangi bir yan etkisinin olmaması sayesinde görüntüleme yapılan bölgeden net sonuçların elde edilmesi daha kolay hale gelmektedir.

Sintigrafi fiyatları

Tıp dünyasında yaygın bir şekilde kullanılan sintigrafi, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde çekilebilmektedir. Hem özel hastanelerin artması hem de görüntüleme merkezlerinin artması sayesinde sintigrafi fiyatları da bir hayli düşük seviyede seyretmektedir. Biyorad olarak hastalara yardımcı olurken hastalara en yakın görüntüleme merkezlerinden randevu ayarlıyor ve en uygun fiyatları sunuyoruz. Sintigrafi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve size en yakın görüntüleme merkezinden veya hastaneden randevu almak için çağrı merkezi numaramızı arayabilirsiniz.

Sintigrafi sonucu

Ortalama olarak 15-20 dakika kadar süren sintigrafi sonucu, hastanenin veya görüntüleme merkezinin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Genellikle bir gün sonrasında sintigrafi sonucu verilmektedir. Tabi bu durum, çekilen sintigrafi çeşidine göre değişebilmektedir.
 
Sintigrafi
Akciğer Sintigrafisi
Böbrek Sintigrafisi
Kemik Sintigrafisi
Miyokard Kalp Sintigrafi
MIBG
MIBI Tüm Vücut Taraması
Tiroid Sintigrafisi
 
 
HİZMET MERKEZLERİ
 
 

Bu hizmetin verildiği merkezler aşağıdaki gibidir.
 
İSTANBUL / KIZILTOPRAK
 
İLGİLİ MAKALELER
 
 
Parkinson Nedir?
Parkinson Hastalığı Evreleri
Onkoloji Hastalarında Kemik Sintigrafisi
Sintigrafi sonrası yapılması gerekenler nelerdir?
Dinamik Böbrek Sintigrafisi Nasıl Çekilir?
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.