BİYOPSİ
Biyopsi
Biyopsi, vücudun farklı yerlerinde oluşan hastalıkları teşhis etmek ve tanı koymak amacıyla mikroskop yardımıyla incelenmesine verilen isimdir. Hastalık şüphesi olan bölgeden hücre veya doku alınmasıyla yapılan biyopsi, 11. Yüzyıldan bu yana uygulanan bir yöntemdir. Biyopsi sadece hücrelerin incelenmesi işlemi için kullanılmaz aynı zamanda hastaya zarar veren dokunun çıkartılması için de kullanılmaktadır. 11. Yüzyılda bu yana kullanılmasına rağmen son yıllarda modern tıp dünyasında yaşanan yenilikler ve değişimlerin etkisi ile işlemler hem daha hızlı şekilde yapılabilmekte hem de daha net sonuçlar alınabilmektedir.

Biyopsi nedir, nasıl yapılır?

Günümüz tıp teknolojisinin sahip olduğu etkin güç sayesinde hastalıklar hakkında kesin bilgi almak için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Fakat buna karşın bazı hastalıklarda, hücre veya dokunun incelenmesi gerekebilir. Meme, beyin tiroit gibi vücudun değişik bölgelerinden alınan doku örneklerinin patolojik olarak incelenmesine verilen isim “Biyopsi”dir. Biyopsi ile bu ve diğer hastalıklı bölgeler hakkında kesin bilgilere ulaşıldığı için bu yöntem daha fazla tercih edilmektedir. Yapılan incelemelerde, işlemde sadece tek yönlü sonuçlar alınmaz. Eğer hastalıklı bölgede tümör oluşumu söz konusu ise tümör tipi de biyopsi ile saptanabilmektedir. Hastalıklı doku ve çevresinde de etkili sonuçlar veren biyopsi, sonuçların daha faydalı olmasına etki etmektedir.

Biyopsi zararlı mı?

Genel olarak halk arasında “parça alma” işlemi olarak adlandırılan biyopsi işlemi, alınan bazı duyumlar veya hastaların konu hakkında bilgileri olmamasından dolayı “zararlı bir işlem” gibi algılanmasına neden olmaktadır. Girişimsel Radyoloji uzmanları, biyopsi ile ilgili bilgi verirken hastaların bu işlemden korkmamaları gerektiğin, çünkü biyopsi ile hastalığın yayılması durumu veya hastalığın kötü bir seyir almasına neden olmamaktadır.

Biyopsi nasıl yapılır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi biyopsi, 11. Yüzyıldan bu yana uygulanan bir işlemdir. Ancak bu dönemde uygulanan işlemlerde hastadan doku örneği almak için cerrahi operasyonun yapılması gerekiyordu. Günümüz tıp teknolojisinin ileri yönde adımlar atması sayesinde artık bu gibi işlemlerde cerrahi operasyon uygulamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Ortalama 15-20 dakika kadar süren işlemde, farklı iğneler kullanılmaktadır. Hastaya lokal anestezi uygulanarak yapılan biyopsi işlemi günümüzün ileri teknolojileri sayesinde şüpheli kitlenin en uygun hangi yöntemle görülebileceği, biyopsi esnasında belirlenmektedir.
 
Modern tıp dünyasının sağlık alanında attığı bu adımlar sayesinde şüpheli kitlenin yeri net olarak tespit edilmektedir. Bu da hastaya ek olarak daha önce uygulanan cerrahi operasyonlar sonrasında, hastanın yatmak zorunda kalmasını engellemektedir. Kısa bir sürede tamamlanabilen biyopsi işleminde vücuttan alınan parçalar patoloji laboratuvarında incelenmeye alınır. İşlem sonrasında hastaya herhangi bir şekilde kesik veya dikiş gibi işlemler uygulanmaz ve kısa sürede hasta yeniden gündelik yaşamına geri dönebilir.

Biyopsi türleri nelerdir?

Biyopsi hakkında yukarıda verdiğimiz bilgilerde “vücudun çeşitli yerlerinde oluşan hastalıkları tespit etmek amacıyla, hastalıklı veya hastalık şüphesinin olduğu bölgeden doku örneğinin alınarak patoloji laboratuvarında incelenmesi” olarak tanımlamıştık. Bu tanımdan sonra biyopsinin hangi hastalıklar için uygulandığını söylememiz gerekecektir. Biyopsi türleri ve yapılma nedenleri aşağıdaki gibidir.

Kemik iliği sintigrafisi

Hastanın “kan” ile ilgili şikayetlerinde doktora başvurmasında hastadan istenen biyopsi türü kemik iliği biyopsisidir. Kemik iliği biyopsisinde, lösemi , anemi , enfeksiyon veya lenfoma gibi hem kanserli hücreler hem de kansızlık (anemi) durumları ayırt edilmektedir. Bu testle sadece bu tip sıkıntılar tespit edilmemektedir. Aynı zamanda vücudun başka yerlerinden kemiğe yayılan kanserin olup olmadığının saptanması da yapılabilmektedir.

Endoskopik biyopsisi

Mesane, kolon veya akciğer hastalıklarında hastalığı tespit etmek amacıyla kullanılan endoskopik biyopsi, “endoskop” adı verilen ve ucunda küçük bir kamera bulunan ince bir tüp kullanılmaktadır. Bu kamera ile bölgeden görüntüler alınarak monitöre yansıtılır. Endoskopik biyopsi yapılırken endoskopun içine cerrahi aletler de yerleştirilmektedir. Bölgeden alınan görüntü (video) uzman doktor tarafından izlenerek hastalık hakkında bilgi toplar.

İğne biyopsileri

Deri numunesi veya deri altında yer alan dokuya kolayca ulaşmak için kullanılan iğne biyopsileri, hastalık türüne göre farklı şekillerde kullanılabilmektedir. İğne biyopsisi, tek bir başlık altında incelenebilen bir durum olmayıp, çeşitleri aşağıdaki gibidir.
 
 • Vakum destekli biyopsiler,
 • İnce iğne biyopsileri,
 • Görüntülü kılavuzlu biyopsiler.

Cilt Biyopsisi

Biyopsinin kullanım alanları son derece geniştir. Neredeyse vücudun tamamıyla ilgili bilgi almaya yardımcı olan ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesini sağlayan biyopsi türlerinden bir diğeri ise cilt biyopsisidir. Cilt biyopsisi ciltte yaşanan bazı rahatsızlıkların tespit edilmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Doktorun verdiği reçetenin hastalığa çözüm olamaması durumunda, ciltte şüphelenilen kızarıklık veya lezyonun oluşması durumunda, yapılan fiziki muayenelerden sonuç alınamaması durumunda cilt biyopsisi istenebilmektedir.

Cerrahi biyopsi

Yukarıda saydığımız biyopsi türlerinin tamamında sonuç alınamaması durumunda başvurulan cerrahi biyopsi işlemi sayesinde hastalıklar hakkında kesin bilgilere ulaşılabilmektedir. Cerrahi biyopsi, örneğin “aorta” yakınlarındaki batında bir tümörün oluşması durumunda bir cerrah bir laparoskop kullanarak veya geleneksel bir kesi alınarak yapılan işlemdir.

Biyopsi tehlikeli mi?

Biyopsi işlemi, bir hastalık hakkında kesin bilgilere ulaşmak, doku örneğini incelemek veya hücrede oluşan hastalıkları tespit etmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. bunun yanında hastalığa neden olan dokunun alınmasında da etkin bir rol oynayan biyopsi ile kesin sonuçlar elde edilebilmektedir. Biyopsi en çok aşağıdaki hastalıkların tespitinde kullanılan yöntemdir.
 
 1. Akciğer hastalıklarında
 2. Böbrek hastalıklarında
 3. Karaciğer hastalıklarında
 4. Tiroit hastalıklarında

Akciğer biyopsisi

Akciğerde ortaya çıkan kitle, akciğer kanserinin en büyük habercisidir. Hasta belirtilerle doktora başvurduğunda yapılan tetkik ve testlerde başarılı sonuçlar alınamazsa, hastadan akciğer biyopsisi istenir. Akciğer kanseri, genel olarak kendini sonradan gösteren belirtilere sahip bir kanser türüdür. Bölgede oluşan kitleler, anormal yapı olarak değerlendirilmektedir. Akciğer biyopsisi yapılarak oluşan bu lezyonun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu anlaşılmaktadır.

Böbrek biyopsisi

Modern tıp dünyasının ileri yönde adım atması sayesinde birçok kanser türü veya hastalık ile ilgili bilgi almak ve buna göre hastaya müdahale ederek tedavi altına almak mümkündür. Biyopsi türlerinden biri olarak kullanılan böbrek biyopsisi de yine bu bölgede oluşan hastalıkları tespit etmek ve hastaya uygun tedavi yöntemini uygulamak amacıyla yapılmaktadır. Böbrek biyopsisi aşağıdaki durumlar için yapılır.
 
 • Tespit edilemeyen bir böbrek hastalığının teşhisi için,
 • Böbrekte oluşan hastalığın hangi aşamada olduğunu tespit etmek için,
 • Böbrekte meydana gelen hastalığın hangi boyutta zarar verdiğini saptamak için,
 • Böbrek hastalığının tedavi edilmesi, hastalığın şiddetine göre tedavi planının yapılması için de yine böbrek biyopsisi yapılmaktadır.
 • Böbrek nakli sonrasında, böbreğin neden düzgün çalışmadığını tespit etmek amacıyla böbrek biyopsisi yapılmaktadır.

Yukarıda saydığımız durumlar genel durumlar olup bazen de doktorun şüphelendiği bazı durumların netlik kazanması için de böbrek biyopsisi yapılabilmektedir. Bu durumlar, aşağıdaki gibidir;
 
 1. Doktor kan veya idrar testlerinin sonuçlarında şüphe duyması durumunda,
 2. Böbrek hastası olan kişilerin idrarında kan varlığının tespit edilmesi durumunda,
 3. Böbrek hastalığının belirtisi olarak kabul edilen kanda aşırı miktarda protein varlığının tespit edilmesi durumunda,
 4. Böbrek fonksiyonu bozukluklarında doktor hastadan böbrek biyopsisi yapmasını isteyebilir.

Karaciğer biyopsisi

Tıp dünyasında hastalıklar alanında yapılan çalışmalar sayesinde kısa sürede çözüm bulmak mümkün hale gelmiştir. Biyopsi, çoğu hastalığın tanılanmasında kullanıldığı gibi karaciğer hastalıklarında da önemli bilgiler vermektedir. Virüslerin neden olduğu hepatitin karaciğerde verdiği hasarı tespit etmek amacıyla yapılan biyopsi; karaciğerin yağlanması, primer biliyer siroz, hemakromatozis, Wilson gibi birçok karaciğer hastalığının tanılanmasında kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Karaciğer biyopsisi, nakilden sonra nakli reddetme nedenini değerlendirmek amacıyla ve tedaviden sonra hastaya uygulanan tedavinin etkinliğini saptamak amacıyla da kullanılan bir yöntemdir.

Tiroit İğne Biyopsi (İnce Aspirasyon Biyopsi- İİAB)

Kadınlarda daha sık rastlanılan tiroit hastalıklarının başında nodüller gelir. Yapılan araştırmaya göre her 3 kadından birinde görülen bu hastalığı değerlendirmek ve uygun tedavi yöntemini belirlemek amacıyla yapılan biyopsi ile daha net sonuçlar elde edilebilmektedir. Nodüllerle ilgili yapılan araştırmada, neden oluştukları, büyüme ve küçülme nedenleri ile ilgili kesin bulgulara rastlanılmamıştır. Nodüller, genel anlamda belirti vermezler ancak bazı durumlarda kadınlar ultrasona girdiklerinde kendilerini gösterirler. Tiroit biyopsisi, ince iğne ile nodüllerden doku örnekleri alınarak laboratuvar ortamında incelenmesine ve kanser yönünden değerlendirilerek araştırılması yöntemidir.

Biyopsi sonuçları

Biyopsi işlemi, ortalama 15-20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Sonuçlar ise genellikle aynı gün içerisinde veya bir gün sonrasında verilmektedir. Ancak hastanelerin yoğunluğuna ve biyopsi yapılan bölgeye veya hastanın durumuna göre bu süre biraz daha uzayabilmekte veya kısalabilmektedir. En net cevabı biyopsi yaptırdığınızda hastaneden veya özel görüntüleme merkezinden öğrenebilirsiniz.

Biyopsi nerede yapılır?

Günümüz şartlarında devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde donanımlı tetkik cihazlarının bulunması sayesinde biyopsi işlemleri kolaylıkla her iki hastane tipinde de yapılabilmektedir. Ancak devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluklar nedeniyle zaman zaman randevu almak zor hale gelebiliyor. Bu tip durumlarda ve özellikle de acil olan durumlarda, doktorlar hastaları daha çok özel hastanelere ve görüntüleme merkezlerine yönlendirmektedir. Biyorad, görüntüleme alanında verdiği hizmetleriyle uzun zamanların deneyimli ve donanımlı isimlerinden biridir. Biyopsi işlemleri için güven içinde arayabileceğiniz kurum, size en yakın hastane veya özel görüntüleme merkezinden randevu oluşturmaktadır.

Biyopsi fiyatı

Tıp dünyasının önemli oranda ileriye yönelik adım atması sayesinde ve bununla birlikte özel tetkik cihazlarının sayısında artış yaşanması sayesinde parasal anlamda da sağlık sektöründe bir ucuzlamanın meydana geldiği görülmektedir. Biyopsi fiyatı da bu etkileşimden etkilenen bir işlem olduğu için eskisine göre daha uygun fiyatlarla işlemlerin yapılabildiğini söylemek gerekir. Biyorad, randevu ayarlama konusunda hastalara yardımcı olduğu gibi işlem ücretleri konusunda da yardımcı olmaktadır. Çağrı merkezi numaramızdan kurumumuza ulaşarak biyopsi fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir, randevu talebinde bulunarak işlemlerinizin gerçekleştirilmesini talep edebilirsiniz.
 
Biyopsi
 
 
HİZMET MERKEZLERİ
 
 

Bu hizmetin verildiği merkezler aşağıdaki gibidir.
 
İSTANBUL / BAKIRKÖY
 
İLGİLİ MAKALELER
 
 
Füzyon Biyopsi Fiyatları
Füzyon Biyopsi Yapan Hastaneler?
Biyopsiye neden ihtiyaç duyulur?
Mide Biyopsi nedir? Neden yapılır?
Kan vermeden önce Sadece su için
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.