PET/CT
PET/CT
Pozitron emisyon tomografisi (PET-CT), tıp dünyasına girdiğinden bu yana birçok hastalığa tanı koymak, teşhis etmek ve uygun tedavi şeklini belirlemek daha kolay hale gelmiştir. Bilgisayarlı tomografi (CT) ile birleştirilerek hastalıkların teşhis edilmesi alanında önemli oranda yardımcı olan teknoloji sayesinde kanser tanısı koymak ve evreleme konusunda kesin sonuca ulaşmak daha kolay hale gelmiştir.
 
Modern tıp dünyasında yaşanan gelişmeler arasında en iyi tetkik yöntemi olarak kendini gösteren ve uzman doktorlara büyük anlamda yardımcı olan PET/CT, nedeni bilinmeyen ateş gibi tanı konulması zor olan durumlarda da yardımcı olmaktadır. Bunun yanında enfeksiyon odaklarının bulunmasına, kalp hastalarında canlı dokunun tespit edilmesinde de önemli ölçüde rol oynayan Pozitron emisyon tomografisi (PET-CT), Alzheimer ve demansın ayrımında son derece etkili bir yöntemdir.
 
Kanser hastalıkları, aslında çözümü olmayan hastalıklar değildir ama önemli olan hangi evrede tanının konulduğudur. Bazı kanser hastalıkları gizliden büyüdüğü için bunları evrelendirmek bir hayli zor olabiliyor.
 
Ancak Pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) sistemi sayesinde bu noktada da önemli oranda mesafe kat edilmektedir. Kanserin ilk teşhisi, evrelenmesi ve yaygınlığının hangi boyutta olduğunu belirlemek için önemli oranda yol gösteren PET/CT cihazı, kısaca “kanser haritası” almak için yardımcı olan bir tetkik cihazıdır.

Pet nedir?

PET “pozitron emisyon tomografisi” anlamına gelir. Çok az miktarda sıvı radyoaktif maddenin damar yolundan vücuda enjekte edildiği ve birçok kanser türü, beyin ve kalp hastalığı gibi çeşitli hastalıkların teşhis edilmesinde kullanıldığı bir nükleer tıp görüntüleme testidir.

Pet film

Kanserli hastalıklara tanı konması ve teşhis edilerek uygun tedavi yönteminin belirlenmesi alanında büyük oranda doktorlara bilgi veren pet çekimi ile hastaya uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesinde son derece etkili bir yöntemdir.
 
Daha önceki dönemlerde kanserli hastalara uygulanan yanlış yöntemler yüzünden hastalıkların önüne geçememe ve ilerlemesini engellememe durumu, pet film sayesinde neredeyse sıfıra indirildi. Hastaya cerrahi, cerrahi + kemoterapi, radyoterapi, kemoterapi, gibi tedavi yöntemlerinden hangisinin daha uygun olduğunu anlamak için kullanılan PET/CT, sunduğu sonuçlar sayesinde hastalık ile ilgili kesin bilgilerin elde edilmesine yardımcı olmaktadır.
 
Pet film veya PET/CT olarak adlandırılan Pozitron emisyon tomografisi, sadece kanserli hastalıkların teşhis edilmesi amacıyla kullanılan bir sistem değildir. Aynı zamanda onkoloji hastaları için de kullanılan bir tetkik işlemidir.
 
Onkoloji hastalarında gelişen hücrelerin iyi veya kötü huylu olduklarını belirlemede, kitlelerin ayrımını sağlamada, kanserin hangi evrede olduğunu belirlemede, tümörün habaset derecesinin organa ne kadar yayıldığını göstermede, tüm vücut metastazlarının belirlenmesinde, varsa nüksün hangi boyutta olduğunun değerlendirilmesinde, hangi tedavi yönteminin daha uygun olduğunu belirlemede ve radyoterapi planlamasının gerçek tümör volümünün belirlenmesinde önemli oranda yardımcı olan pet film, doktorlar açısından da hastalar açısından da son derece etkili bir inceleme yöntemidir.

PET-CT işlemi nasıl yapılır?

PET/CT işlemi, farklı hastalıkların belirlenmesinde kullanılan bir görüntüleme sistemidir. Sistemin birçok hastalık üzerinde kesin sonuçlar vermesinden dolayı tıp dünyasında daha fazla tercih edildiğini yukarıda da belirtmiştik.
 
Pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) çekiminden en az 6 saat önce hastadan açlık istenmektedir. Daha sonra hastanın kan şekeri ölçülür. Değerler normal seviyesinde ise hastaya radyoaktif madde enjekte edilir. Radyoaktif maddeler, her hastalık için farklılık gösterebilmektedir. F-18 Florodeoksiglikoz en yaygın olarak kullanılan radyoaktif madde olup, Flor-18 isimi radyoaktif maddeye bağlanmış bir şeker molekülüdür.
 
Görüntülemenin amacına göre verilen radyoaktif maddeler; kemikleri görüntülemek için F-18 NaF, prostat kanserlerinin yayılımını değerlendirmek amacıyla Ga-68 PSMA kullanılmaktadır. Nöroendokrin tümörlerinin araştırılmasında ise kullanılan radyoaktif madde Ga-68 Octerotidtir. Ancak bunlar dışında sık kullanılmasa da çok sayıda farklı amaçla kullanılan radyoaktif madde bulunmaktadır.
 
Hastaya radyoaktif madde enjekte edildikten sonra maddenin tüm vücuda yayılmasını beklemeye geçilir. Ortalama 1 saat kadar bir zaman diliminden sonra PET-CT işlemine geçilir. Kanserli doku ve hücrelerin saptanmasında, uygun tedavi yönteminin planlanmasında ve daha da önemlisi tedavinin başarı oranının değerlendirilmesinde kullanılan PET/CT, modern tıp dünyasının en gelişmiş tetkik yöntemlerinden biridir.
 
Özel hastanelerde, devlet hastanelerinde ve özel görüntüleme merkezlerinde çekim işlemi yapılmaktadır. Ancak devlet hastanelerinde yaygın olmaması ve randevu almanın zor olmasından dolayı daha çok özel hastaneler ve görüntüleme merkezleri tercih edilmektedir.

PET/CT ne kadar sürer?

Kontrast madde verilerek çekim işleminin yapıldığı PET-CT işlemi, sanıldığı kadar uzun süren bir işlem değildir. Ortalama 20-25 dakika kadar süren işlemde, bekleme süresini uzatan durum, kontrast maddenin vücuda yayılmasının beklendiği süredir. Bu sürede ortalama 1 saat kadar sürmektedir.
 
Kanserli hastalıklara tanı koymada son derece başarılı sonuçlar vermesinden dolayı tıp dünyasında ultrason ve bilgisayarlı tomografi (BT) yerine daha fazla tercih edilen Pozitron emisyon tomografisi, yan etkisinin de olmamasından dolayı daha fazla kullanılan bir yöntemdir.

PET CT hangi durumlarda çekilir?

Kanserli hastalıklarda, kanserli hastalıkların teşhis edilerek evrelenmesinde, tanı konmasında ve daha birçok alanda etkin çözümler sunduğu için kullanılan PET/CT, kanser tanı ve teşhisinin her alanında kullanılan bir yöntemdir. Yüksek faaliyet gösteren hücrelerin enerji ihtiyaçları, kanserli olması durumunda normal zamandan daha fazladır.
 
Pozitron emisyon tomografisi (PET/CT) şeker, protein ve bazı özel yapı taşlarını radyoaktif olarak işaretleyerek seviyelerinin hangi durumda olduğunu göstermeye yardımcı olur ve bu sayede doktor ne şekilde bir tedavi yöntemi uygulayacağına karar verir.

PET/CT hangi aşamalarda kullanılır?

  1. Kanser şüphesinin olduğu hücrelerde dokunun metabolizmasının belirlenmesinde,
  2. Farklı görüntüleme tetkikleri kullanılarak tespit edilmiş kanserli hücrelerin hangi evrede olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılır. Bu durumda Kitlede PET-CT pozitif ise bu kitle fazla miktarda glikoz tüketiyordur ve kanser olma ihtimali fazla olduğu bilgisine ulaşılır.
  3. Kanser şüphesi olan dokunun incelenmesinde önemli oranda yardımcı olan PET/CT, hasarlı alandan alınacak doku ve hücre örneklerinin doğru parçalardan alınması için kullanılmaktadır.

PET/CT başka hangi aşamalarda kullanılır?

  • Erken koroner arter hastalığı.
  • Hasarlı ya da ölü kalp kası.
  • Kalp ve beyin üzerinde ilaçların etkisi.
  • Beyin değişiklikleri ve hastalıkların erken teşhisi
  • Anormal doku veya tümörler.
  • Kan akışındaki değişimler.
  • Bir inme veya kan pıhtısından etkilenen organlar.

Kanser taraması

Kanser hastalıkları, geçmişten günümüze en riskli hastalıklar olarak değerlendirilmektedir. Modern tıp dünyasının büyük ölçüde ileri adımlar atması ve geliştirilmiş teknolojilere sahip olmasına rağmen günümüz için de bu tehlike büyüklüğünü korumaktadır.
 
Kanserli hastalıkların önüne geçebilmek için en önemli etkenin erken tanı olduğunu söyleyen uzmanlar, kanser şüphesi olan hastaların zamana bırakmamaları ve en kısa sürede gerekli muayeneden geçerek hastalıkları ile ilgili kontrollerinin yapılması konusunda uyarmaktadır.
 
PET/CT taraması ile kanser tespiti alanında büyük başarıların kat edildiği günümüzde, kullanılan modern cihazlar ve tetkik sistemleri ile hastalığın hangi evrede olduğu ile ilgili bilgilere ulaşmakla birlikte nasıl bir tedavi yönteminin uygulanacağı konusunda da en net bilgilere ulaşmak mümkündür.
 
PET CT ile kanser taraması yapılan hastalarda büyük oranda hastalığın önüne geçmenin mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kanser belirtilerinin başladığı ilk dönemde muayene olmanın hayat kurtarıcı yönlerinin olduğuna işaret ediyorlar.

PET/CT çeken hastaneler?

Özel hastanelerde ve görüntüleme merkezlerinde çekilen PET/CT, İstanbul gibi büyük şehirlerde daha kolay çektirilebilir. Bütün ilçelerde bulunabilen özel hastaneler ve görüntüleme merkezlerinden randevu oluşturmak için ise önceden hareket etmek gerekiyor. Biyorad olarak bu alanda hastalara hizmet vererek hastalıklarının teşhis edilmesi ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesine yardımcı oluyoruz. İletişim bilgilerinden kurumumuza ulaşarak size en yakın PET çekimi yapan merkezlerimizden randevu oluşturabilir, sağlıklı bir yaşama yeniden “merhaba” demenin keyfine varabilirsiniz.

PET CT çekimi öncesi hazırlık

Görüntüleme sistemlerinin hepsinde hemen hemen öncesinden yapılması gereken birtakım hazırlıklar bulunmaktadır. PET/CT öncesi hazırlık yapılması gerekmektedir. Çekim öncesinden en az 24 saat öncesinden hastanın vücudu ve bünyesini yoracak tüm spor ve egzersizleri bırakması en önemli işlemlerden biridir. Çekime son 6 saat kala hastanın herhangi bir şey yiyip içmemesi gerekiyor. Görüntülemenin daha net sonuç verebilmesi için bu detay son derece önemli bir yere sahiptir.
 
Hasta çekime girmeden önce üzerinde bulunan tüm metal eşyaları çıkartır ve uzmanların önerisi, çekim için gelirken rahat giysilerin giyilmesidir. Çekime girmeden önce kalıtsal bir hastalık varsa veya sürekli kullanılmak zorunda olunan ilaçlar varsa bunların mutlaka doktora bildirilmesi gerekmektedir.

PET/CT sonrası ve PET/CT zararları

Kanserli hastalıklara tanı konmasında ve etkili çözüm yönteminin bulunmasında bir hayli yaygın olarak kullanılan PET/CT, çekim sonrasında herhangi bir yan etkiye neden olmamaktadır. X ışınları ile görüntüleme sağlayan ultrason cihazlarına karşı herhangi bir yan etkisi bulunmayan manyetik rezonans (MR) sistemleri, uzmanların da tavsiye ettikleri görüntüleme yöntemlerinden biridir. Hasta PET-CT yaptıktan sonra normal şekilde hayatına devam edebilir, doktorun önerilerine uyarak daha sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilir.

PET/CT sonucu

Pet/CT cihazı tomografi ile PET kamerasının birleşiminden oluşur, tek bir makine da birleşen kombine teknoloji ile anomaliler karşılaştırılır ve böylece hücrelerin konumu, diğer organlara yayılımı ve şekilleri gibi ayrıntılar PET/CT raporuna sonuç olarak değerlendirilerek yazılırlar.

PET/CT fiyatı 2018 & 2019

Gelişen modern tıp dünyasında yaygın olarak kullanılan PET/CT görüntüleme sistemi, yaygın olarak birçok hastane ve görüntüleme merkezinde yapılabildiği için fiyatlar konusunda da eskisine göre daha düşük seviyeleri yakalamak mümkündür.
 
PET CT fiyatları, çekimin şekline ve kanserli hastalığın türüne göre değişebilmektedir. Ek olarak yapılması gereken işlemler varsa bunlar da fiyatları etkileyen faktörler olarak kendini gösterir. Biyorad olarak hastaların sağlıklarına yeniden kavuşmalarını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla fiyatlar konusunda en uygun fiyatları sunmaktayız. PET/CT fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve size en yakın görüntüleme merkezimizden randevu oluşturmak için çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.
 
Kanserli hastalıkların çözümünün olduğunu ancak erken tanının hayat kurtarıcı özelliklere sahip olduğunu unutmayın.
HİZMET MERKEZLERİ
 
 

Bu hizmetin verildiği merkezler aşağıdaki gibidir.
 
İSTANBUL / LEVENT
İSTANBUL / MALTEPE
İSTANBUL / NİŞANTAŞI
İSTANBUL / TUZLA
ANKARA / ÇUKURAMBAR
DİYARBAKIR
ERZURUM
GAZİANTEP
 
İLGİLİ MAKALELER
 
 
Kanser olduğunuzu öğrendiğinizde ne yapmalısınız?
Altın Standart Görüntüleme PET/CT
PET/CT Çekimi
PET CT Kullanım Alanları
Lutesyum Tedavisinin yan etkisi var mı?
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.