İNCE İĞNE BİYOPSİ
İnce İğne Biyopsi
İnce iğne biyopsisi, meme kanserini teşhis etmek için kullanılan bir yöntemdir. US rehberliğinde yapılan işlem; meme kistlerinin boşaltılmasında ve koltuk altı lenf nodlarının biyopsisi için kullanılan bir yöntemdir.

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, meme dokusunda gelişmeye başlayan anormal hücrelerin çoğalmasına verilen isimdir. Dünya genelinde her 8 kadından birinde görülen meme kanseri erken dönemde tedavi edilmediğinde hastanın yaşam kalitesini düşürür ve ilerleyen evrelerde kişinin ölümüne yol açar. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilen meme kanserinde en sık görülen tip meme kanallarından kaynaklanan “dukatl kanser” adı verilen kanser türüdür. Bunun haricinde tübüler, müsinöz kanser türleri de meme kanserinde en sık görülen türler arasında yer almaktadır.

Meme kanseri neden oluşur, risk faktörleri nelerdir?

Meme kanserinin tam olarak neden oluştuğuna dair kesin bir bilgi mevcut değildir. ailede kalıtsal olması durumunda, çevresel faktörler ve bazı farklı nedenlerin meme kanserin neden olduğu bildirilmektedir. Bir diğer risk faktörü olarak da coğrafi yaşam koşulları kabul edilmektedir. Meme kanserinde bilinen en önemli risk faktörleri şunlardır;
 
 • Aşırı kilolu olmak veya obezite,
 • Fiziki aktivitelerde yeterli olmamak,
 • Alkol kullanımı,
 • Hiç doğum yapmamış olmak veya ilk doğumun 30 yaşından sonra olması,
 • İlk adet yaşı erken olan kişiler, hayat boyunca meme kanserine yakalanma riski ile karşı karşıya kalırlar.
 • Menopoz yaşı (menopoz dönemi, kadınların doğurganlığını yitirdiği dönemlerdir. Genel olarak 55 yaşından sonra daha sık görülen menopoz dönemi, meme kanseri risk faktörleri arasında yer almaktadır.)
 • Doğal yaşlanma
 • BRCA-1, BRCA-2 mutasyonları gibi bir takım genetik değişiklikler
 • Meme kanseri ile ilgili öykünün bulunması,
 • Göğüs bölgesinden radyoterapi almak,
 • Bazı iyi huylu meme kanserlerinin görülmüş olması (fibroadenom, papillomatosis),
 • Ailede meme kanserine yakalanan kişilerin olması (genetik yapı) meme kanseri risk faktörleri arasında değerlendirilmektedir.

Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme kanseri, erken dönemde kendini gösteren bir hastalık değildir. Daha çok ikinci evrede kendini göstermeye başlayan meme kanserini, genellikle kadınlar ellerine gelen kitleden anlarlar. Herhangi bir ağrı vermemesi veya nadiren ağrılara neden olması genellikle kişilerin yanılmasına neden olmaktadır. Memede çekintiler, deride kalınlaşma, memede ağrısız kitlenin oluşması, deride bozulmalar ve tahrişlenme, meme ucunun hassaslaşması, ileri dönemlerde memede kanlı akıntının oluşması gibi belirtiler, meme kanserinin en belirgin belirtileri olarak sıralanmaktadır. Ancak bunlar haricinde kişiye göre farklı belirtiler de görülebilmektedir.

Meme kanserine nasıl tanı konur?

Modern tıp dünyasının ileri yönlü gelişmesi sayesinde günümüzde birçok hastalığı erken dönemde tanılamak mümkün hale gelmiştir. Uzman doktorlar, kadınların 20 yaşından sonra meme muayenesi olması ve yılda bir defa uzman doktordan meme muayenesi yapmasını istemelerini öneriyorlar. Erken dönemde meme kanserinin teşhis edilebilmesi için muayene ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerekir. 50 yaşına gelmiş kadınların ise yılda 2 defa doktor muayenesinden geçmeleri yine erken dönemde kanserin tanılanması adına önemlidir. Ulusal kanser tarama programı önerilerine göre ülkemizde uygulanan meme kanseri tarama protokolü aşağıdaki gibidir
 
 • 20-40 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi
 • 40-69 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, iki yılda bir mamografi çekilmesi gerekmektedir.

İnce iğne biyopsisi nedir, nasıl yapılır?

Meme kanserine karşı geliştirilen en iyi yöntemlerden biri olarak kabul edilen ince iğne biyopsisi (İAB), ilk olarak 1950’li yıllarda ABD’de denenen bir yöntemdir. Modern tıp dünyasının iyiden iyiye gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan İAB, pratik tıbba 1950-1960’lı yıllarda İskandinavya'da olmuştur. İsveç, Stokholm Karolinska Üniversite Hastanesi'nde Franzen ve Zajicek İAB'nin gelişimine öncülük ettikleri kaynaklarda belirtilmektedir.
 
İnce iğne biyopsisi (İAB), bildiğimiz şırınganın ucuna ince (21-24 no'lu) iğne kullanılarak yapılan bir işlemdir. İğne, ultrason eşliğinde gönderildiği için hastaya herhangi bir şekilde zarar vermez. Kanserli bölge daha önce tespit edildiği için gelişi güzel göndermek yerine, profesyonelce gönderilir ve ilgili bölgeden emme-basma hareketleri ile hücre kopartma ve bu hücreleri bir “lam” üzerine püskürttükten sonra sitolojik olarak değerlendirilir.

İnce iğne biyopsisinin avantajları nelerdir?

Meme kanserinin yaygınlığı hakkında bilgi veren uzmanlar, her 8 kadından birinde görülebildiğini belirtiyor. Buna karşın alınan tedbirler ise her geçen gün daha da artmakta ve tanı için geliştirilen yöntemler eskisine göre çok daha somut sonuçlar vermektedir. İlk olarak 1950’li yıllarda ABD’de denenen ince iğne biyopsisi (İAB), diğer biyopsi türlerine göre çok daha keskin sonuçlar veren bir yöntemdir. Bunun yanında ağrısız olması ve komplikasyonlar bakımından diğer eski yöntemlere göre daha az yan etki göstermesidir.
 
Tanı oranı bakımından diğer biyopsi türlerine göre daha yüksek oranlar veren ince iğne biyopsisi, ele gelen kitlelere/yüzeysel organ lezyonlarına (meme, tiroid, baş-boyun vb.) ultrasonla uygulanabildiği gibi girişimsel radyolojik yöntemlerin yardımıyla (BT) daha derin organlardaki (akciğer, pankreas, böbrek, surrenal, karaciğer gibi ) lezyonlara da uygulanabilmektedir.

Başarılı bir ince iğne biyopsisi için olması gerekenler nelerdir?

İnce iğne biyopsisi, uzmanlık isteyen bir tetkik yöntemidir, bu nedenle yapacak kişinin bu alanda yeteri kadar bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Uzman bir doktor ve başarılı bir hastanede yapılması durumunda sonuçlar daha net olarak elde edilebilir. Başarılı bir ince iğne biyopsisinin olması için temel koşullar şunlardır;
 
 • Yeteri derecede materyallerin olması,
 • Doğru bölgeden hücre örneğinin alınması,
 • Sitolojik örneklerin, sitoloji deneyimi/eğitimi olan patolog (sitopatolog) tarafından değerlendirilmesi, daha yüksek başarı ile meme kanseri teşhisinin yapılmasına yardımcı olmaktadır.

İğne biyopsisi başka hangi alanlarda kullanılır?

İAB, sadece meme kanserinin tanısında kullanılan bir yöntem değildir. Bunun haricinde birçok kanser türünün tanılanması için de kullanılan bir yöntemdir. İğne biyopsisi yapılan diğer kanser türleri şunlardır;
 
 • Tiroid: Tiroit bezinde oluşan lezyon ve kanserlerin patoloji laboratuvarında incelenmesi için ince iğne biyopsisi yapılır
 • Baş boyun kitleleri: Baş ve boyun bölgesinde oluşan lezyonların değerlendirilmesinde kullanılan ince iğne biyopsisi, Tükürük bezleri lezyonları ve lenfadenopatiler, metastatik neoplazilere bağlı kitleler ilk sıralarda yer almaktadır.

İnce iğne biyopsisi zararlı mı?

Biyopsi, eskiden beri kanser hastalıklarının teşhisi ve tanılanmasında kullanılan bir yöntemdir. ancak gelişen modern tıp dünyasında yaşanan değişimlerden etkilenen bir yöntem olarak kullanılmaya devam eden ince iğne biyopsisi, meme kanserinde, tiroit hastalıklarında ve baş-boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde daha fazla tercih edilmektedir. Komplikasyonlarının az olması ve herhangi bir şekilde hastayı rahatsız edecek veya ilerleyen dönemlerde yaşam kalitesini düşürecek bir etki bırakmamaktadır. Biyopsi işleminden önce lokal anestezi yapıldığı için hasta herhangi bir şekilde ağrı çekmemektedir, kanama gibi riskler, bazı biyopsilerde daha fazla görülebilir, buna karşın hastanın gözetim altında tutulması, oluşabilecek risklerin önüne geçmede başarılı olmaktadır.

İnce iğne biyopsisi nerede yapılır?

Tıbbi cihazların ve yöntemlerin gelişmesiyle birlikte birçok hastalık alanında yeni çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu çalışmalar arasında yer alan ince iğne biyopsisi Türkiye’de özel hastanelerde yapılan bir işlemdir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi başarılı bir biyopsi işleminin oluşabilmesi için en önemli etken, işlemi yapan hastane ve doktorun başarılı çalışmalara imza atmış olması gerekir. Biyorad, İstanbul genelinde özel hastanelerle anlaşmalı bir kurum olup hastalara kendilerine en yakın noktadan randevu ayarlamaktadır. Hastalığınızı öğrenmek ve kesin tanısının konulmasını sağlamak için çağrı merkezi numaramızdan iletişime geçebilirsiniz.

İnce iğne biyopsisi fiyatı

Tıp dünyasının ileri yönde adımlar atması sayesinde yapılan test ve tetkiklerin fiyatlarında ciddi anlamda düşüşlerin yaşandığını söylememiz gerekir. İnce iğne biyopsisi fiyatı da bu etkilerden etkilenerek düşük maliyetlerle yapılan bir işlem haline gelmiştir. Ancak doğru hastaneden ve doğru doktordan yaptırılması gerektiğini tekrar hatırlatmamız gerekir. İnce iğne biyopsisi fiyatı hakkında ayrıntılı bilgi almak için çağrı merkezi numaramızdan iletişime geçebilirsiniz.
 
Biyopsi
Akciğer Biyopsi
Böbrek Biyopsi
Emar ile Meme Biyopsi
Füzyon Biyopsi
İnce İğne Biyopsi
Karaciğer Biyopsi
Meme Biyopsi
Tru Cut Biyopsi
Pankreas Biyopsi
Prostat Biyopsi
 
 
HİZMET MERKEZLERİ
 
 

Bu hizmetin verildiği merkezler aşağıdaki gibidir. Detayları görmek için lütfen merkezlere tıklayın.
 
İSTANBUL / BAKIRKÖY
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.