MİYOKARD KALP SİNTİGRAFİ
Miyokard Kalp Sintigrafi
Kalp, insan yaşamının ve sağlığının düzenli yürüyebilmesi için en önemli organdır. Kalp, günde 3000 galon kan taşır ve güçlü, kaslı bir pompa gibidir. Kalbin düzenli çalışabilmesi için diğer organlarda olduğu gibi sürekli olarak kan akışının sağlanması gerekmektedir.
 
Kalp kasının çalışmasını sağlayarak fonksiyonlarının yerine getirmesini sağlayan koroner arterlerin düzenli çalışması gerekir.
 
Farklı nedenlerden dolayı meydana çıkan koroner arter hastalığı, kalp kasının doğru şekilde çalışmasını engeller ve buna karşı önlem alınmadığında ciddi hastalıkların meydana gelmesine neden olur, ilerleyen dönemlerde ise kalp krizi gibi ölümcül durumlarla karşılaşılmasına neden olur.
 
Miyokard perfüzyon sintigrafisi tam da bu amaçla çekilmektedir. Hasta, kalp şikâyetinden dolayı uzman doktora gittiğinde genel muayene ile hastalığın ne olduğu anlaşılmaması durumunda kişide koroner arter hastalığı (KOH) olup olmadığını saptamak için miyokard perfüzyon sintigrafisi çekilmesi istenir.

Miyokard sintigrafisi nedir?

Gelişmiş ve son derece kesin bilgi veren görüntüleme sistemlerinin tıp dünyasına sunulmasıyla birlikte kalp hastalıkları ile ilgili bilgileri edinmek ve buna uygun tedavi yöntemlerini belirlemek çok daha kolay hale gelmiştir.
 
Miyokard sintigrafisi, koroner arter hastalığına teşhis koymak, tanı koymak ve uygun tedavi şeklinin belirlenmesini planlamak için yapılan bir işlemdir. Miyokard sintigrafisi, arada bekleme süresiyle birlikte ortalama olarak 2-3 saat kadar süren bir görüntüleme işlemidir.
 
Koroner damarlar yoluyla gelen radyoaktif tetkik maddesinin dağılımını ve tutulma yoğunluğu ile sol kalbin kanlanması ile ilgili bilgileri yüzde 90’ın üzerinde bir doğruluk oranıyla bilgi edinmeyi sağlayan bir görüntüleme sistemidir.
 
Modern tıp dünyasında son yıllarda koroner arter hastalığı (KOH) hakkında bilgi edinmek için en sık başvurulan yöntem haline gelen miyokard perfüzyon sintigrafisi sayesinde erken dönemde müdahale etmek ve hastanın yeniden sağlığına kavuşmasını sağlamak çok daha kolay hale gelmiştir.
 
Miyokard perfüzyon sintigrafisi ile birlikte kullanılan EKG sayesinde, kalp kasının kasılma özelliklerini ve kalp duvar hareketleri incelenerek hastalığın durumu hakkında daha kesin sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu yüzden genellikle her iki işlem eşleştirilerek daha somut sonuçlara ulaşılmaktadır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi hangi hastalıklara tanı konur?

Gelişmiş ve görüntülemede son teknik olarak tıp dünyasına sunulan miyokard sintigrafisi, pek çok kalp hastalığında öncü bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Sadece koroner arter hastalığı için kullanılmayan aynı zamanda çeşitli bazı hastalıklara tanı koymak için de kullanılan miyokard perfüzyon sintigrafisi, daha çok şu alanlarda ve şu amaçlarda kullanılmaktadır.
 
  • Koroner arter (KOH) hastalığı tanısında,
  • Stent ve baypas tedavilerinin takip edilmesinde,
  • Atipik göğüs ağrısı ve diğer atipik şikayetleri ile doktora giden hastalarda,
  • Anjiyo uygulanmış hastalarda koroner damarlarda sınırda darlıklar görülmüş hastalarda, bu darlıkların kalp kası kanlanmasını etkileşimini değerlendirmek amacıyla miyokard sintigrafisi yapılmaktadır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi nasıl çekilir?

Sintigrafi çekiminden önce hastaya damar yolundan çok düşük dozda radyasyon içeren bir radyoaktif madde enjekte edilir. Radyoaktif madde, uygulanacak stres testinin sonunda egzersiz veya farmolojik damar yoluyla enjekte edilmektedir.
 
Enjekte edilen radyoaktif maddenin kalp kaslarına ulaşması ortalama 2 saat kadar sürmektedir. Bu bekleme süresinden sonra kullanılan özel bir kamera yardımı ile radyoaktif maddenin nasıl bir yol izlediğini görmek için görüntüleme yapılır.
 
Radyoaktif maddenin enjekte edilmesinin nedeni, kalp kasına giden kan ile doğru orantılı olarak maddenin hareket halinde olmasıdır. Bu sayede koroner arterlerdeki darlık ya da meydana gelen tıkanıklıklar daha rahat görüntülenir ve buna uygun olarak tedavi şeklinin planlanmasına karar verilir.

Stres ve egzersiz testi neden yapılır?

Koroner arter hastalığı (KOH) bazı zamanlarda kalbin yoğun stres altında olmasıyla da kendini gösterebilen bir hastalıktır. Bu nedenle miyokard perfüzyon sintigratisi (MPS) çekimi istirahat hali ve stres sonrası olmak üzere iki farklı şekilde çekilir. Bu da hastalık ile ilgili daha kesin bilgilerin elde edilmesine yardımcı olur. Yaptırılan egzersiz sayesinde kalp kası daha fazla kan ihtiyacı duyacak ve böylelikle tıkanıklık ve damarların varlığını saptama konusunda daha net bilgiler elde edilecektir.

Miyokard sintigrafi öncesi yapılması gerekenler

KOH hastalığının tespit edilmesi için yapılan miyokard sintigrafisi öncesinde hastaların dikkat etmeleri gereken önemli bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar;
 
  • Doktor aksi yönde bir şey söylememiş ise randevudan 4 saat öncesinden aç kalınması gerekir,
  • Kalp hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı veya bunlara benzer sürekli ilaç kullanmayı gerektiren hastalıklar varsa doktorun aksi bir durum belirtmemesi durumunda en az 2 gün öncesinden kesilmesi gerekmektedir.
  • Randevuya giderken hastanın dinlenmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte rahat kıyafetler ve ayakkabı tercih edilmelidir.
  • Sintigrafi öncesinde stres ve egzersiz testi yapılacak ise en az 2 gün öncesinden çay, kahve ve çikolatanın kesilmesi gerekmektedir.
  • Daha öncesinden KOH ile ilgili varsa rapor ve analizler bunların doktorla paylaşılması gerekmektedir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi zararlı mı?

Sintigrafi çekiminden daha net görüntü almak için radyoaktif madde damar yoluyla hastaya enjekte edilmektedir. Bu radyoaktif maddenin hasta üzerinde herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak stres testi yerine “dipiridamol ilaçlar” kullanıldığında ilaca bağlı olarak; bulantı, çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi geçici bazı rahatsızlıklar yaşanabilmektedir.
 
Radyoaktif madde, çok düşük dozda verildiği için vücuttan atımı çok kısa sürede olur ve başka insanlar üzerinde etkili olmaz. Yapılan araştırmalara göre yukarıda saydığımız durumlar dışında herhangi bir zararı bulunmayan miyokard pefüzyon sintigrafisi, kalp sağlığı açısından önemli olduğu için aksatılmaması önerilmektedir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi ne kadar sürer?

Miyokard sintigrafisi, iki aşamada yapıldığı için diğer sintigrafi çekimlerine göre biraz daha uzun sürebilmektedir. Kardiyoloji uzmanının belirlediği egzersiz testlerine göre de bu süre uzayabilmektedir. Fiziksel egzersiz treadmill (koşu bandında) veya Farmakolojik egzersiz (ilaçlı) seçilir.
 
Fiziksel egzersiz istenmiş ise kalp hızının istenen seviyeye çıkması sağlanıncaya kadar hastanın koşu bandında koşmasına ihtiyaç duyulur. Eğer ilaç verilecekse herhangi bir bekleme süresine gerek yoktur. Farmakolojik egzersiz, damar yoluyla verilen ilaç sayesinde kalbe stres biner ve bu da yine kalbin istenen hızda atmasını sağlar.
 
Egzersiz işlemleri bittikten sonra radyofarmasötik enjeksiyonunu takiben kısa bir dinlenme molasından sonra ortalama 15 dakika kadar süren bir çekim gerçekleştirilir.
 
Miyokard sintigrafisinin ikinci aşamasına geçildiğinde (tam dinlenme sağlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilir), ikinci bir enjeksiyon gerçekleştirilir, bundan sonra da ortalama 15 dakika süren ikinci çekime geçilir. Her iki aşama toplamda 30 dakika kadar sürmektedir.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi fiyatı

Tıp dünyasının sağlık alanında önemli gelişmelere imza atması sayesinde görüntüleme sistemlerinin fiyatlarında düşüşlerin yaşandığını söylemek gerekiyor. Miyokard perfüzyon sintigrafisi fiyatları da bu bağlamda eskisine göre daha düşüktür.
 
Özellikle de özel hastanelerin yaygın olduğu İstanbul gibi büyük şehirlerde, daha uygun fiyatlarla sintigrafi çekimi yapılabilmektedir. Biyorad olarak hastalara en yakın çekim merkezinden randevu oluşturmak adına anlaşmalı olduğumuz hastane sayılarında her geçen gün artış yaparak daha kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Çağrı merkezi numaramızdan ulaşarak miyokard sintigrafisi fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
 
Sintigrafi
Akciğer Sintigrafisi
Böbrek Sintigrafisi
Kemik Sintigrafisi
Miyokard Kalp Sintigrafi
MIBG
MIBI Tüm Vücut Taraması
Tiroid Sintigrafisi
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.