HİPOFİZ MR
Hipofiz MR
Hipofiz MR; Tıp dünyasının gelişerek önemli adımlar atması ve akabinde yeni nesil görüntüleme sistemleri ile hastalıklar üzerinde daha net sonuçlar alınabilmesi sayesinde neredeyse çözümü olmayan hastalık kalmamış durumdadır. Hipofiz MR da yeni geliştirilen manyetik rezonans (MR) çeşitlerinden biri olup net sonuçların elde edilmesini sağlayan bir yöntemdir.
 
Hipofiz MR/emar, idrar ve kandaki hormon düzeyi seviyesini belirlemek amacıyla çekilen bir emar türüdür. Bu MR türü, iki farklı şekilde çekilir. Kontrastlı veya kontrastsız olarak çekilen MR, hastalığın boyutuna ve düzeyine göre doktorun belirlemesiyle yapılmaktadır.

Hipofiz nedir?

Hipofiz, beynin alt kısmında bulunan ve ortalama 0,5 gram ağırlığında, çeşitli hormonları salgılayan endokrin bezidir. ADH’nin depolanmasını ve kan vermesini sağlar. Endokrin bezleri, vücudun çeşitli yerlerinde bulunan organlara çeşitli hormonlar üreterek bu hormonların dolaşımını sağlayan bir tür organdır.
 
Hedef bölgedeki organların işlev görmesini sağlamaktadır. Vücutta hipofiz bezi dışında endokrin bezleri de bulunur ve her birinin ayrı bir görev bölgesi vardır. Vücuttaki diğer endokrin bezleri şunlardır; paratiroid bezi, pankreas, tiroid bezi, böbrek üstü bezi, erkeklerde testisler ve kadınlarda yumurtalıklar. Tüm bunlarla ilgilenen dala verilen isim ise “Endokrinoloji” dalıdır.
 
Endokrinoloji, bahsini ettiğimiz endokrin bezlerinin hormon seviyesini kontrol eden bir daldır. Yani eksikliği veya fazlalığını inceleyerek hastalıkların oluşum nedenlerini ve çözümlerini sağlayan bir daldır. Hipofiz MR/emarı, saydığımız endokrin bezlerindeki hormon seviyesini görüntülemek ve olası bir durumda ne şekilde bir tedavi yönteminin uygulanması gerektiğini belirlemek için uzman doktor tarafından istenir.

Endokrin Nedir?

Vücuttaki hormonların oluşumunu sağlayan salgı bezlerinin tamamına endokrin denir. Vücutta bulunan organların doğru çalışıp çalışmadığını belirleyen salgı bezleri, hastalıkların da aynı zamanda habercisi olarak değerlendirilir.
 
Endokrin sistemde bozukluk olması durumunda özellikle de ergenlik, gebelik ve stresli zamanlarda birtakım sorunlar yaşanmaya başlar. Bununla birlikte endokrin bozukluğu kısa sürede kilo almaya neden olabildiği gibi güçsüz kemik yapısının oluşumuna da neden olmaktadır.

Hipofiz Emar/MR Neden istenir?

Bu nedenle endokrin sisteminin doğru çalışması ve fonksiyonları yerine getirmesi gerekir. Hasta, herhangi bir şikâyetinden dolayı doktor muayenesine gittiğinde, doktor gerekli tetkikleri yapmak ve daha net sonuçlara ulaşmak için; bir başka deyişle endokrin sisteminin çalışma sistemini incelemek için hipofiz emar çekilmesini ister.

Hipofiz Emar/MR Neden çekilir?

Hipofiz MR, hormon seviyesinin olması gereken düzeyde olup olmadığını incelemek amacıyla çekilir.

Manyetik Rezonans (MR) nedir?

“MR”, “MRG”, veya halk arasında “emar” olarak bilinen bu sistem, vücudun farklı yerlerinde bölgesel görüntüleme yapmayı sağlayan tekniğe verilen genel bir isimdir. İnsan vücudu, tek bir parçadan oluşmaz ve her bölgenin kendine göre bir işlevi vardır.
 
Örneğin kanser çeşitlerini incelediğimizde birçok türden kanser çeşidinin olduğunu görürüz ve bu kanserler, vücudun başkaca yerlerinde görülür.
 
Her kanser türü için farklı bir görüntüleme sistemi kullanılır ve o bölge ile ilgili net sonuçlar elde edilerek hastalığın boyutu hakkında bilgi toplanır ve doktorların yapacakları tahliller ve tetkikler sonucunda nasıl bir tedavi şeklinin uygulanacağına karar verilir. Hipofiz MR ise idrar ve kandaki hormon seviyesi ile ilgili bilgi almak için çekilen bir işlemdir.
 
Hasta doktora gittiğinde öncelikle hasta genel bir muayeneden geçer, eğer muayene sonuçlarında net bir şey saptanmamış ise doktor hipofiz emar çekmesini ister.

Tiroid nedir?

Hastalıklara tanı koyma ve tedavi şeklini belirlemede tıp dünyasında atılan somut adımlar sayesinde, birçok hastalığın önüne ilaçlı tedavi yöntemleri veya cerrahi müdahalelerle geçilebilmektedir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) sistemlerinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde özellikle de Karadeniz bölgesinde daha fazla tüketilen karalahana bitkisinin yol açtığı ve kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen tiroid hastalığının çözümü mümkün hale getirilmiştir.
 
Tiroid, soluk borusunu üç taraflı olarak kaplayan bir bezdir. Tiroid bezinin salgıladığı T4 (tiroksin ya da kalkanbezi hormonu)ve T3 (triiyodotironin) hormonları vücudun adrenalin ve dopamin hormonlarını salgılamasına ve hormonların dengeli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
 
Adrenalin ve dopamin insan üzerinde son derece etkilidir. Korku, heyecan ve zevk gibi duygusal tepkilerin oluşmasında aktif bir rol oynamaktır.

Prolaktin nedir?

Beynin alt kısmında bulunan prolaktin, hipofiz bezinden üretilen bir hormondur. Daha çok kadınların emzirme döneminde süt üretimini başlatma ve devam ettirme görevini sağlar. Prolaktin hormonunun normal düzeyinde olup olmaması, sağlık açısından son derece önemlidir.
 
Özellikle gebelik döneminde hormonun olması gerektiği seviyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda gebelik harici süt üretimine neden olması, erkeklerde kısırlık ve sertleşme problemine neden olması, kadınlarda adet düzensizliğine neden olması gibi birtakım problemlerin meydana gelmesinde prolaktin hormonunun büyük bir etkisi vardır.

Prolaktin hormonunun olması gerektiği seviyede olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Tıp dünyasının her geçen gün ileri adımlar atması sayesinde, birçok hastalık ve problem ile ilgili bilgiler toplanabilmekte ve bununla birlikte problemlere karşı çözüm üretilebilmektedir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) sistemlerinde yapılan çalışmalar sayesinde daha yeni tekniklerin geliştirilmesi, hipofiz MR çekim işlemini tıp dünyasına sunmuştur.
 
Hipofiz MR, yukarıda saydığımız durumlara ek olarak prolaktin hormonunun doğru seviyede olup olmadığı konusunda da bilgi veren bir görüntüleme yöntemidir.
 
Hasta şikâyetlerini doktoruna anlattığında klasik bazı muayeneler ve tedavilerle sonuca ulaşılmaması halinde hipofiz MR/emar çekmesini ister. İlaçlı veya ilaçsız olarak çekilen emar sonucunda hormon seviyesinin ne düzeyde olduğu belirlenir ve böylelikle uygun tedavi şekli de belirlenir.

Hipofiz emar/MR nedir, nasıl çekilir?

Beynin alt kısmında bulunan ve vücudun çeşitli yerlerine (organlarına) hormon salgılayan endokrin bezinin doğru şekilde çalışması ve hormon seviyesinin olması gereken düzeyde olması çok önemlidir.
 
Eğer, bu hormon seviyeleri düşük veya yüksek olursa çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olur. Hormon seviyesinin hangi düzeyde olduğunu anlamak için hipofiz MR çekilir.
 
Hipofiz MR/emar, kısa sürede hastalığa tanı koyma ve tedavi şeklini belirlemeye yardımcı olur. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemlerinden biri olan hipofiz emarı, doktorun çekilmesi gerektiğine karar verdikten sonra çekilen bir emardır.

Hipofiz emar/MR nasıl çekilir?

Her emar çekiminin kendine özel bir tekniği vardır ve bazı emarlar açlık gerektirebilir. Hipofiz MR çekiminde de hastanın durumuna göre doktor 4 ile 6 saat arasında çekimden önce aç kalınmasını isteyebilir. MR çektirecek hastanın üzerinde herhangi bir metal eşya bırakmaması gerekir.
 
Buna; kalp pili, kalp kapağı, kalça protezi, metal, pirsing gibi metal eşyalar da dâhildir. Emar çekimine girerken bu tür eşyaların hasta üzerinde olmaması gerekir.
 
MR çekimi iki farklı şekilde yapılır. Kontrastlı MR veya kontrastsız emar yani; ilaçlı emar veya ilaçsız emar istenebilir. Bu durum tamamen doktorun belirlemesine kalmıştır. Klasik MR çekimlerinde kullanılan kapalı MR, birçok hasta için sorun teşkil ettiği için günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir.
 
Yeni nesil olarak adlandırılan açık MR sistemi sayesinde hastalara daha konforlu, daha rahat ve uzun süre sabit pozisyonda kalma zorunluğuna girmeden hipofiz MR/emar çekim işlemini gerçekleştirebilirler.

Hipofiz MR zararlı mı?

Manyetik Rezonans (MR) çekimlerinde X ışınları kullanılmadığı için hasta üzerinde herhangi bir olumsuz etki bırakmamaktadır. İlaçlı çekimde nadiren de olsa vücutta uyuşukluk meydana gelebildiği için geçici bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

Hipofiz MR fiyatları

Gelişmiş tıp teknolojisinin daha yaygın şekilde kullanılması sayesinde MR fiyatları da düştü. Biyorad olarak hastalara en yakın görüntüleme merkezlerinden veya özel hastanelerden randevu ayarlayarak gerekli çekimin yapılması konusunda yardımcı olmaktayız. Hipofiz MR fiyatları hakkında bilgi almak ve randevu oluşturmak için çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.
 
Açık Emar
Açık Emar Fiyatları
Alt Batın ve Üst Batın Emar (Tüm Batın MR)
Beyin Emar (Kranial MR)
Emar Anjiyo
Hipofiz MR
Kardiyak Emar
Lomber MR
Meme Emar (Göğüs Emar)
Multiparametrik Prostat MR
Servikal MR
Tüm Vücut Emar Check-Up
Sıkça Sorulan Sorular
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.