KARDİYAK EMAR
Kardiyak Emar
Kardiyak MR Nedir?
Kardiyak Emar (MR), çeşitli kalp hastalıkları ve durumlarını ortaya çıkarabilir:
 
• Koroner kalp hastalığı
• Kalp krizi nedeniyle oluşan hasar
• Kalp yetmezliği
• Kalp kapağı problemleri
• Konjenital kalp defektleri (doğumda kalp kusurları mevcut)
• Perikardit (kalbin etrafındaki zar veya kesenin iltihaplandığı bir durum)
• Kardiyak tümörler
 
Kardiyak Emar (MR), kalp krizinin teşhisine yardımcı olabilecek hızlı ve doğru bir araçtır. Bu açık emar, kalbin normal olarak hareket etmediği, zayıf kan akışının olduğu veya yaralandığı alanları tespit ederek yapar.
 
Kardiyak MR ayrıca herhangi bir koroner arterin tıkalı olup olmadığını da gösterebilir. Bir tıkanıklık, kalp kasınızın oksijenden zengin kanı almasını engeller ve bu da kalp krizine yol açabilir.
 
Günümüzde koroner anjiyografi, koroner arterlerdeki tıkanıklıklara bakmak için en yaygın prosedürdür. Koroner anjiyografi, x ışınları ve iyot bazlı boya kullanan bir invaziv prosedürdür.
 
Araştırmacılar, kalp emarı'nın bazen röntgen ışınımını ve iyot bazlı boyayı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak koroner anjiyografinin yerini alabildiğini bulmuşlardır. MRG'nin bu kullanımı MR anjiyografi (MRA) olarak adlandırılmaktadır.
 
Ekokardiyografi (eko), kalp kapak hastalığı teşhisinin ana testidir. Bununla birlikte, doktorunuz ayrıca kapak hastalığının şiddetini değerlendirmek için kardiyak MRG'yi önerebilir.
 
Kardiyak MR kapak kusurları hakkında bilgi verebilir veya kalp kapak hastalığı hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilir.
 
Bu bilgi doktorunuzun tedavinizi planlamasına yardımcı olabilir. Cerrahınızın ameliyat için planlamasına yardımcı olmak için kalp kapağı ameliyatından önce de bir MR görüntülenebilir.
 
Kardiyak MRG
 

 
Şekil A, vücuttaki kalbin konumunu ve Şekil C'de gösterilen MR görüntülerinin konumunu ve açısını göstermektedir. Şekil B, bazen standart bir anjiyogram yerine kullanılan bir manyetik rezonans anjiyogramdır. Şekil C, normal sol ventrikülün (soldaki görüntü), kalp krizi (orta görüntü) ile zarar görmüş bir sol ventrikül ve koroner arterlerden yeterli kan almayan bir sol ventrikülün (sağ görüntü) MRG resimlerini göstermektedir.
 
Şekil A, kalbin vücuttaki konumunu ve Şekil C'de gösterilen MR görüntülerinin konumunu ve açısını göstermektedir. Şekil B, bazen standart bir anjiyogram yerine kullanılan bir manyetik rezonans anjiyogramdır. Şekil C, normal sol ventrikülün MR görüntülerini (soldaki görüntü), kalp krizi ile hasarlanan sol ventrikülü (orta görüntü) ve koroner arterlerden yeterli kan almayan sol ventrikülü (sağdaki görüntü) göstermektedir.
 
Araştırmacılar kardiyak MRI kullanmak için yeni yollar buluyorlar. Gelecekte, kardiyak MRG, kardiyak kateterizasyon (KATH-eh-ter-ih-ZA-shun) gibi invaziv prosedürlere rehberlik etmenin ana yolu olarak x ışınlarının yerini alabilir .
 
Açık Emar
Açık Emar Fiyatları
Alt Batın ve Üst Batın Emar (Tüm Batın MR)
Beyin Emar (Kranial MR)
Emar Anjiyo
Kardiyak Emar
Kemik ve Omurga Emar
Meme Emar (Göğüs Emar)
Tüm Vücut Emar Check-Up
Sıkça Sorulan Sorular
 
 
HİZMET MERKEZLERİ
 
 

Bu hizmetin verildiği merkezler aşağıdaki gibidir. Detayları görmek için lütfen merkezlere tıklayın.
 
İSTANBUL / ŞİŞLİ
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyavıcız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.