MEME EMAR (GÖĞÜS EMAR)
Meme Emar (Göğüs Emar)
Meme kanseri, günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser çeşitlerinden biri olup erken tedavinin yapılmaması durumunda ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Süt bezleri veya sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücrelerde gelişen kanser türünün tam olarak nedeninin ne olduğu bilinmemektedir. Ancak uzmanların yaptıkları araştırmaya göre genel olarak genetik yatkınlık, meme kanserinde en büyük faktördür.
 
Risk oranı yüksek olan ve ölümle sonuçlanabilen meme kanseri, erken dönemde tedavi edildiğinde hastanın yeniden sağlığına kavuşması mümkündür. Ancak burada belirtileri hakkında kişilerin bilgi sahibi olması ve belirtilerinin kendini gösterdiği ilk anda muayene olunup gerekli tedavilere cevap vermek son derece önemlidir.
 
Teknoloji ile tıp dünyasının birleşmesiyle birlikte geliştirilen manyetik rezonans (MR) sayesinde meme kanseri teşhisi çok daha kolay şekilde yapılabilmektedir. Bu alanda özel olarak geliştirilen meme emarı/MR, klasik emar sistemlerine göre çok daha geliştirilmiş bir sistem olup mammografi ve meme ultrasonu gibi görüntüleme sistemlerine göre memede kitle görülmesi ile ilgili çok daha kesin sonuçlar vermektedir. Meme emarı ilaçlı emar kategorisinde bulunan bir çekimdir.

Meme Emar ile BT arasındaki fark nedir?

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer röntgen sistemlerinde X ışınları kullanılmaktadır ve tomografi hakkında genel olarak uzmanların ortak olarak yaptıkları değerlendirme, insan vücudu üzerinde son derece ciddi olumsuzluklara neden olduğudur. Emar ise X ışını kullanmaya gerek duymayan bir sistem olduğu için radyasyon yayma gibi bir durum söz konusu olmamaktadır bu da hastanın muayene olurken herhangi bir şekilde yan etkilerinde kalarak daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmasını engellemektedir.
 
Mamografi veya BT, bazen meme kanseri ile ilgili bilgi alınması gereken durumlarda yetersiz kalabilmektedir. kanserli dokuyu iyi huylu diğer meme hastalıklarından ayırt etmede yetersiz kalırlar. Bu da hastalık hakkında tam anlamıyla teşhis koymayı ve uygun tedavi yöntemini belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Ancak meme emar olarak geliştirilen özel teknoloji sayesinde tüm bunlar birbirinden çok kolay bir şekilde ayırt edilebildiği için tedavi yöntemini belirleme konusunda da daha net sonuçlara ulaşmayı sağlamaktadır.

Meme MR nerede çekilmelidir?

Meme kanseri, yukarıda da belirttiğimiz gibi kadınlar arasında günümüzde en sık rastlanılan kanser türlerinden biridir. Erken tanı ve teşhisin son derece önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, meme emarı çektirirken en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında tecrübeli görüntüleme merkezlerinden destek alarak emar çektirmektir.
 
Zira meme emarı çekilirken damar yoluyla kontrast madde verilir bu maddenin özelliği, kanserli bölümleri belirgin hale getirmesidir. Dolayısıyla bu işin uzmanı olmayan birinin çekeceği bir emar, yanlış uygulamalar ve kontrast maddenin doğru şekilde verilmemesi gibi durumları ortaya çıkarttığı için uzman doktorun çekilen görüntüden net sonuç elde etmesi güç hale gelmektedir.
 
Eğer yüksek kilolu, kapalı alan korkusu olan, geçmişinizde meme ca öykünüz var ise ve ya meme kanserinden sonra ameliyat olmuş ve ameliyat sonrası emar çektirecek bir bireyseniz. Çekiminiz den sonra memede emar endikasyonları yaşamamanız için en doğru merkezimiz, görüntü kalitesinde ve çekim hassasiyetinde Türkiye’ de en iyi olan 1.5 Tesla açık emar cihazımızın da bulunduğu, Şişli merkezimiz olacaktır.
 
Meme emarı çektirme hakkında bilgi veren uzmanlar; MR çekiminde kullanılan kontrast madde, iyot içermediğinden alerjik reaksiyon oluşturma riski ortadan kalkmış oluyor.
 
Ama bilgisayarlı tomografi çekimlerinde X ışınları ile görüntülenme sağlandığı için bir yandan hastalık tedavi edilmeye çalışılırken öte yandan hastanın vücudunda alerjik reaksiyonlarla karşılaşmak ve radyasyonun yan etkisi yüzünden daha sıkıntılı durumların ortaya çıkma ihtimali çok daha yüksektir.
 
Ayrıca meme emarı hakkında uyarıda bulunan uzmanlar; Meme MR’ı, teknik olarak incelenmesinin ve yorumlanmasının çok zor olduğunu hatırlatarak, MR çektirilecek merkezin bu alanda tecrübeli olması konusunda uyarıda bulunuyor.

Meme Emarı /MR’ın faydaları nelerdir?

Tıp teknolojisinin geliştirilerek hastalıklara karşı çözüm üretilmesi alanında kullanılmasıyla birlikte birçok hastalığın önüne geçmek ve uygun tedavi şeklini belirlemek çok daha kolay hale gelmiştir. Bir de yeni nesil sistemler, hastalıklar hakkında daha net bilgi vermekle birlikte, yeni bir hastalığın meydana çıkmasını da önemli oranda engellemektedir. Meme MR’ı hakkında bilgi veren uzmanlar, emar yönteminin faydalarını şu şekilde açıklıyorlar.
 
 1. Meme emarı/MR’da X ışınları kullanılmadığı için radyasyona maruz kalma riski yoktur,
 2. Mamografi ve ultrason cihazlarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan meme emarı, kanserin tanısını koymada ve evrelemede son derece etkili bir yöntemdir.
 3. Geliştirilmiş bir sistem olarak tıp dünyasında kullanılan meme MR’ı mamografide saptanamayan küçük meme lezyonların görüntülenmesinde oldukça etkili bir yöntemdir.
 4. Genç yaşta meme kanserine yakalanan kadınların durumu, ileri yaştaki kadınlara göre biraz daha karmaşıktır ve mamografi ile yapılan görüntülemelerde bazen genç hastalarda görülen memede lezyon ve kanserli hücrelerin teşhis edilmesi bir hayli güç hale gelebilmektedir. Bu tip durumlarda meme MR’ı daha net ve kesin sonuçlar vermektedir.

Meme Emarı’nın sınırlılıkları nelerdir?

Meme emarı çektirilirken dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken bir takım önemli hususlar ve bu hususlara bağlı olarak bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Bunlara dikkat edilmesi, önemli oranda daha net sonuçların elde edilmesine katkıda bulunmaktadır. Görüntüleme uzmanlarının vermiş olduğu bilgilere göre meme MR’ının sınırlılıkları şunlardır;
 
 • Daha net ve kaliteli görüntüleme sağlanabilmesi açısından hastanın emar çektirirken hareketsiz durması gerekmektedir.
 • Klasik emar cihazlarında çektirilen meme MR’ı fazla kilolu olan hastaların zorlanmasına neden olabilmektedir. Ancak Biyorad Şişli de bulunan 1,5 tesla açık emar cihazımızı tercih edecek olursanız bu tip sorunların önüne geçilebilirsiniz.
 • MR’ın fetusa zarar verebileceğine ilişkin henüz net bir rapor olmamasıyla birlikte güçlü manyetik alanların gelişmekte olan fetal dokulardaki etkileri tam olarak bilinmemesinden dolayı hamile kadınların mecbur olmadıkça meme MR’ı çektirmemeleri önerilmektedir.
 • Geliştirilmiş tıp teknikleri arasında yer alan MR, her ne kadar mamografi ve ultrasonografiye göre daha net sonuçlar verse de alınan sonuçların yüzde 100 olmadığını bilmek gerekir.

Meme Emar/MR’ı neden istenir, hangi durumlarda yapılır?

Tıp dünyasının hastalıklar alanında sunduğu modern çözümler, hastalıklara tanı koymada ve teşhis etmede son derece etkili sonuçlar sunmaktadır. Manyetik rezonans (MR) yöntemi, mamografi ve ultrason sonuçlarına göre çok daha kaliteli sonuçlar verdiği için daha fazla kullanılmaktadır. Meme emarı da bu nedenlerden dolayı kullanılan bir yöntem olup en iyi sonuçları elde etmeye yardımcı olmaktadır. Memede emar çekimi, aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır.
 
 1. Fiziki muayenede veya mamografi ve ultrasonografide memede kist, göğüste kitle görünmesi gibi durumlarda kanser açısından net sonuçların alınamaması sonucu meme mr ı çekimi yapılır.
 2. Genç kadınlarda meme kanserinin teşhis edilmesi, hücre yapısından dolayı “fibroadenom” biraz daha zordur. Bu tip durumlarda da MR daha iyi sonuç verdiği için mammografi ve ultrasonografi yerine meme emarı istenmektedir.
 3. Meme implantı bulunan veya operasyona bağlı olarak yoğun nedbe dokusuna sahip olan kadınlarda, radyoterapi sonrasında normal yapısı bozulan meme dokusunda net sonuç elde etmek için mamografinin yetersiz kalması durumunda meme emarı istenmektedir.
 4. Kadınların meme implantı kullanmalarına bağlı olarak implantın sağlam olup olmadığını değerlendirmek için meme MR’ı istenmektedir.
 5. Daha önce meme kanserinden dolayı operasyon geçirmiş kadınlarda, kanser bölgesinde ortaya çıkabilecek yara dokusunu ayırt etmek için kullanılmaktadır.
 6. Mamografi ve memede ultrason sonucu kanserli hücrelerin saptanması ve memede ki kitlelerin ne olduğunu anlamak biraz daha zordur. Özellikle meme koruyucu operasyonu uygulanacaksa memenin diğer bölgelerinde tümör bulunup bulunmadığını incelemek ve daha net sonuçlara ulaşmak için meme MR’ı istenebilmektedir.
 7. Gelişmiş tıp teknolojisi olarak tanımlanan manyetik rezonans (MR) mamografi ve renkli ultrason a göre daha net sonuçlar vermektedir. Bazı durumlardan mammografide saptanamayan başka tümörlerin olup olmadığını incelemek için ve uygun tedavi yöntemini bulmak için meme MR’ı istenmektedir.
 8. Memede biyopsi yapılması durumunda geride kalan tümörlü bölgeyi incelemek ve dokunun miktarı ile yayılımını saptamak amacıyla MR uygulanmaktadır.
 9. Kemoterapi uygulanmış hastalarda tedavinin ne kadar etkili olduğunu anlamak amacıyla meme Emarı/MR istenmektedir.
 10. Memede ağrı, memede sertlik olduğu durumlar da da elle muayene sonucu meme mr ı çekilmesi istenebilmektedir.

Meme MR’ı nasıl çekilir?

Meme emarı, diğer emar yöntemlerinden biraz daha farklı şekilde çekilmektedir. Hasta, diğer emarlar da olduğunun aksine yüz üstü cihaza yatar ve her iki memenin görüntülenebileceği bir pozisyonda bekler.
 
Kilolu olan kadınlar, sabit bir pozisyonda uzun süre kalamadıkları için klasik emar yöntemini çok fazla tercih etmemektedir. Bunun yerine geliştirilerek tıp dünyasına sunulan açık emar sistemleri ile emar çekimi yapılabilmektedir.
 
Klasik emar sistemleri, en çok da kapalı alan korkusu olan kişilerde emar çekimini bir hayli zora sokmaktadır. Bu tip hastalar için de yine açık emar çekilmesi uygun görülmektedir. Ancak görüntüleme merkezinde açık emar yok ise hastanın talebine bağlı olarak MR çekiminden önce sakinleştirici ilaç verilebilmektedir. Biyorad olarak özellikle fazla kiloya bağlı ve ya genetik yapı itibari ile geniş ve büyük memesi olan kişilerin emar çekimlerini rahatlıkla yapabilmekteyiz.

Meme MR’ı ne zaman çekilir?

Radyolojik görüntüleme yöntemleri ve çekimlerine göre ayrı bir önemi ve yeri olan meme emarı, adet gören bayanlar da muayyen dönemi takip eden periyotlar hesaplanarak çekim yapılır. Süt bezleri ve süt kanallarının hasar görmemesi ve doğru tanıyı koyabilmek için meme duvarının da kalın olmaması gerekir. Meme mr için en uygun çekim tarihleri adet bitiminden sonra ki ilk 3 gündür. Adet ten kesilmiş menopoz da bulunan bayan hastalarda ise herhangi bir tarih hesaplaması yapılmadan her zaman çekim yapılabilir.

Memede Emar/MR Çekilirken aç olmak gerekir mi?

Meme emar çekimine gelirken önceden bir hazırlık yapmanız gerekmez, bayanlarda veya erkeklerde göğüs de kıllar varsa alınması çekim kalitesi açısından faydalı olacaktır. Meme ucunda ve ya meme de ki cilt dokusunda yara ve ya hassasiyet var ise randevu alma esnasından görevli personelimize özel durumlarınızı mutlaka iletiniz. Çekime gelirken daha önce yapılan renkli ultrason ve ya mamografi raporlarınızı yanınızda getirmenizi isteyeceğiz. Çekim öncesinde 2 saat açlık ile gelmeniz yeterli olacaktır.

Meme çekiminde Emar ne kadar sürüyor?

Meme emarı çekim işlemi ortalama 30 dakika kadar sürmektedir. Eğer kontrast madde verilmesi gerekiyorsa, emar çekiminden önce hemşire damar yolunu açar.
 
Klasik emar sistemleri ile çekilen meme emarlarında hastanın sabit ve hareketsiz kalması, görüntülerin net şekilde elde edilebilmesi açısından son derece önemlidir. Fakat günümüz teknolojisi sayesinde geliştirilen açık emar sistemleri ile sabit pozisyonda kalma durumu söz konusu değildir.

Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme kanseri, yaygın olarak görülen bir kanser türü olup bazen öncesinden belirti vermesi söz konusu olmayabilmektedir. Ancak genel olarak meme kanseri belirtileri şunlardır;
 
 • Memede veya koltuk altında belirgin şekilde ele gelen kitle.
 • Meme başında akıntı,
 • Meme başında içe doğru çekilme veya çökme,
 • Meme başı derisinde meydana gelen değişiklikler,
 • Meme cildinde kızarıklıklar veya yaralanma,
 • Meme cildinde ödem, içe doğru çekilme,
 • Memede şekil bozukluğu (büyüme, renkte değişme).

Meme kanserine dikkat!

Uzmanlar, son yıllarda artan meme kanseri vakalarına karşı kadınların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle genç yaştaki kadınlarda daha az belirtilerinin olması durumuna karşın genetik bir hastalık söz konusu ise belli periyotlar arasında kadınların kontrole gitmeleri önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir.

Meme emarı/MR randevu

Biyorad, 12 ülke de manyetik rezonans (MR) alanında başarılı çalışmalara imza atan bir kurum olup hastaya için en iyi olan görüntüleme merkezleri ile çalışmaktadır. Hastalık belirtisi olan bireyler, kurumumuzu arayarak meme emarı çekimlerinde, kendileri için en doğru merkezden randevu alabilirler. Meme emarı fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak ve randevu talebinde bulunmak için çağrı merkezi numaramızdan iletişime geçebilirsiniz.
 
Açık Emar
Açık Emar Fiyatları
Alt Batın ve Üst Batın Emar (Tüm Batın MR)
Beyin Emar (Kranial MR)
Emar Anjiyo
Hipofiz MR
Kardiyak Emar
Lomber MR
Meme Emar (Göğüs Emar)
Multiparametrik Prostat MR
Servikal MR
Tüm Vücut Emar Check-Up
Sıkça Sorulan Sorular
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.