LOMBER MR
Lomber MR
Lomber MR (Bel Emarı), bel ağrısı şikayetleriyle doktora giden hastaların gerekli muayenelerinden sonuç alınamaması durumunda doktorun istediği bir MR tipidir. Bel ağrısı, bel fıtığı, bel kemiği veya omurilik hastalıklarından dolayı doktora giden hastalar, bazen yapılan klasik muayenelerle hastalığın nedeninin anlaşılmaması durumu söz konusu olabilir.
 
Manyetik rezonans (MR) hastalıklı bölgede inceleme yapmak ve gerekli tanıyı koyup uygun tedavi şeklinin belirlenmesi için istenir. Lomber MR, genel olarak bel ağrıları şikâyetlerinde istenen bir görüntüleme olduğu gibi aynı zamanda Prostat ve Meme kanseri metastazları gibi şikayetlerin nedenini öğrenmek amacıyla da çekilebilmektedir.
 
Bel şikayetleri ve ağrılarının nedenlerini araştırmak için bilgisayarlı tomografi (BT) de çekilebiliyor ancak BT sadece bu bölgede oluşan kırıkları tespit etmeye yardımcı olduğu için diğer rahatsızlıkları olan hastalarda kesin çözüm sunmamaktadır. Tıp teknolojisinin gelişmesi ve bu gelişmeleri ile birlikte yeniliklere girmesi sayesinde sebebi belli olmayan hastalıklar üzerinde de araştırma yapma imkanı bulunabiliyor.
 
Lomber MR/emar da bu gelişmelerden biri olup tıp dünyasında sıklıkla kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Lomber vertebra

Lomber bölgede (belde) birçok sinir ve diskler bulunur bu sinir ve diskler bel bölgesinden başlayarak beyne kadar ilerlerler. Diskler ise aynı bölgeden başlayarak enseye (servikal bölge) kadar uzanırlar.
 
Genel olarak “Lomber” vücudun hangi bölgesine verilen isimdir. Bel fıtığı hastalıklarında ise kalça ve sırt arasında bulunan bölgeye denir. Lomberde sıklıkla rastlanılan hastalık ise “bel fıtığı” hastalığıdır. Gündelik yaşamı son derece olumsuz yönde etkileyen kişinin hareket kabiliyetini kısıtlayan bel fıtığının anlaşılabilmesi için uzman doktor bazı tetkikler yapar.
 
Normal şekilde yapılan muayene sonucunda hastalık nedeni tam olarak anlaşılamazsa lomber emar/MR yani bel emarı çektirilmesi istenir. Lomberde yaşanan her sorunun elbette bel fıtığı olmadığı bilinmelidir. Bazen bel ağrısına neden olan durumlar; disk kayması, disk erimesi, çökme ve travmaya bağlı geçici semptomlar da olabilir. Hastaya kesin olarak “bel fıtığı” tanısı konulabilmesi için lomber emar/MR çektirmesi gerekir.

Bel fıtığı tedavisinde kesin çözüm

Bel fıtığı erkek ve kadınlarda sık görülen bir hastalık olup ciddi anlamda rahatsızlık veren bir hastalık türüdür. Bel fıtığı; bel omurları arasında destek görevi üstlenen kıkırdak dokularının çeşitli nedenlerden dolayı zedelenmesine ve yırtılarak omurilikten çıkan kalça ve bacak bölümüne yayılan sinirlere baskı yapmasına verilen isimdir.
 
Diğer hastalıklara göre belirtileri daha erken sürede görülebilen ve kendini belli eden bel fıtığındaki en büyük belirtiler; şiddetli bel ağrısı, bacak ağrısı ve kalçaya yayılan ağrılardır. Ancak bazen bu ağrıların nedenleri farklı da olabildiği için kesin tanının konulabilmesi için hastanın doktor muayenesinden geçmesi gerekmektedir.
 
Bel fıtığına neden olan başlıca nedenlerin incelenmesi, şikâyetlerle karşı karşıya olan kişilerin en azından yaşadıkları sıkıntıların bel fıtığından kaynaklanıp kaynaklanmadığı hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. Bel fıtığı daha çok; ağır kaldırmak, uzun süre oturarak çalışmak, fazla kilo, düzensiz egzersiz yapma gibi durumlardan dolayı meydana gelmektedir. Hastalar, bu tip hareketlerde bulunup bulunmadıklarına dikkat ederek yaşadıkları sıkıntının nedenini az çok tahmin edebilirler.
 
Ancak tıp dünyasının gelişmelerini değerlendirerek muayene olmak ve kesin sonuca ulaşmak daha sağlıklıdır. Lomber MR/emar, bel hastalıklarında kesin sonucu koymak adına geliştirilen bir görüntüleme sistemidir. Bel fıtığının hangi aşamada olduğunu incelemek, yırtık dokunun anatomisini incelemek gibi pek çok konuda yardımcı olan emar, hastalığa kesin tanının konmasını sağlamaktadır.

Bel fıtığı belirtileri nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bel fıtığı diğer hastalıklara göre daha rahat anlaşılabilen bir hastalıktır. Genellikle şiddetli bel ağrısı şikâyetlerinin başlaması ile kendini gösteren fıtık hakkında bilgi veren uzmanlar, belirtileri şu şekilde sıralamaktadır;
 
  • Bel ve bacaklarda oluşan şiddetli ağrılar,
  • Bacaklarda güç kaybı, uyuşma ve aksama,
  • Daha önceki dönemlerde bazı hareketleri rahatlıkla yapabildiği halde son zamanlarda bu hareketleri yapmada zorluk çekme,
  • İdrar kaçırma (çoğu bel fıtığı hastasında bu şikâyet görülmemektedir.)

Bel fıtığı ameliyatı

Disk hernisinin (bel fıtığı) tedavisinin amacı, hastanın yeniden hareket kabiliyetini kazanmasını sağlamak ve gündelik hayatına daha sağlıklı şekilde devam etmesini sağlamaktır. İlk aşamada bel fıtığı ameliyatı kolay kolay yapılan bir işlem değildir. Bunun yerine uzman doktor bazı ilaçlı tedaviyi ve hastanın uygulaması gerektiği egzersizleri belirleyerek hastalığın bu şekilde giderilmesini takip eder.
 
Fizik tedavi, bel fıtığının geçmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Yapılan egzersizler ve özel cihazlarla uygulanan bazı işlemler sayesinde omurga çevresindeki yapıların güçlendirilmesine yardımcı olunur. Bazı durumlarda hastanın şikâyetlerinin artması, farklı yönde tedavi uygulamalarının yapılmasını gerektirebilmektedir. Genellikle ağrı ve şikâyetlerin azalması için Epidural enjeksiyonlar veya bloklar kullanılarak hastanın rahatlamasına yardımcı olunmaktadır.
 
Tüm bunlar yapılmasına rağmen hastanın şikâyetleri geçmemiş ise bacakta ve ayakta kuvvet ve his kaybı gibi durumlar söz konusu olmaya başlamışsa bel fıtığı ameliyatı yapılır. Bel fıtığı ameliyatı, cerrahi yöntem ile fıtıklaşmış disk materyalinin boşaltılması ile sinir rahatlatma yöntemi olarak bilinmektedir. Uzmanlar bel fıtığı ameliyatını çok fazla tavsiye etmeseler de bazı durumlarda başka bir yöntemin etki etmeyeceğine kanaat getirilmişse ameliyattan başka bir çözümü olmayabilir.

Fıtık nedir?

Günlük hayatı en çok etkileyen ve rahatsızlık veren hastalıklardan biri fıtıktır. Fıtık, tek bir çeşit olmayıp vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilen bir durumdur. En sık görülen fıtık çeşitleri; kasık fıtığı ve bel fıtığıdır. Fakat buna karşın nadiren de olsa görülen karın duvarı fıtıkları da rastlanılabilen hastalıklardan bazılarıdır.
 
Fıtık, iç organlarının birinin parçasının bulunduğu boşluğun çeperlerinde kendiliğinden yani doğal olarak bulunan veya daha sonradan farklı nedenlerden dolayı oluşan delikten dışarı taşarak deri altında şişkinlik oluşturmasına denir. Tedavi şekilleri çeşidine göre farklılaşabilse de en son çözüm cerrahi operasyondur. Bel fıtığı rahatsızlıklarında genellikle hastalığın ilk evrelerinde fizik tedavi veya ilaçlı tedavi yöntemleri denenir. Ancak net sonuç alınamaması durumunda doktor lomber emar (bel emarı) isteyerek hastalığın hangi boyutta olduğunu inceler ve tanıyı koyarak cerrahi operasyon yapılmasını ister.

Kanal daralması nedir?

Bel omurları arasında bulunan disklerin yapısı, zaman içinde bozulmaya başlar. Bunun nedeni yukarıda da belirttiğimiz gibi kalıtsal bir durum olabilir veya kişinin sürekli aynı pozisyonda durması, ağır yük kaldırması, düzensiz egzersiz yapması vs. gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir.
 
Zaman içerisinde sertleşmeye ve kısalmaya maruz kalan diskler, spinal kanala doğru ilerlemeye başlar ve bu durum kireçlenme ile birlikte omurilik kanalının daralmasına neden olur. Vücudun çeşitli yerlerinde gerçekleşebilen daralma spinal kanalda oluşmasına “kanal daralması” adı verilmektedir.

Kanal daralması belirtileri nelerdir?

Kanal daralması veya “daralan kanal” belirtileri, hastadan hastaya değişebilmektedir. Ancak genel olarak görülen belirtiler, belde ağrı, uyuşma, bacaklarda ağrı, his kaybı gibi belirtilerdir. Bu tip şikayeti olan kişilerin zaman kaybetmeden uzman doktora görülmeleri gerekmektedir. Gerekli muayene ve incelemeler yapıldıktan sonra net sonuca ulaşabilmek ve kanal daralmasının bel fıtığı hastalığına neden olup olmadığını anlamak için lomber MR/emar çektirilmesi istenir.

Bel emarı/MR

Tıp teknolojisinin oldukça hızlı ilerlemesi sayesinde hastalıklara tanı koyma ve uygun tedavi şeklini belirleme eskisine göre çok daha rahat hale geldi. Bel ağrılarından şikayet eden hastalar, daha önceleri doktora gittiklerinde genellikle tomografi çektirilirdi. Ancak tomografinin etkili olduğu alan sadece kırıkların oluştuğu durumlardır.
 
Dolayısıyla bel fıtığı gibi hayatı zorlaştıran hastalıkların teşhis edilmesi bir hayli zordu. Ancak günümüzde hem tomografi gibi yan etkileri bulunmayan hem de hastalıklara tanı koyma ve tedavi yöntemini belirlemede büyük ölçüde yardımcı olan MR sayesinde hastalığın hangi boyutta olduğu ve ne şekilde tedavi edilmesi gerektiği konusunda bilgilere ulaşılabilmektedir.
 
Bel MR/emarı da bu gelişmeler arasında olup hem radyasyon yaymaması ile hem de hastaların daha konforlu ortamda emar çektirebilmeleri imkanı sunulmaktadır.

Belden emar nasıl çekilir?

Bel emarı da diğer emarlar gibi gelişmiş tıp teknolojisi sayesinde kolay çekilebilen bir emar türüdür. Emar çekimi için hasta kızaklı bir sedye üzerine uzandırılır ve çekimi yapacak teknisyen çekim yapılacak süre boyunca hastanın sabit durması yönünde uyarıda bulunur. Hastanın üzerinde uzandığı kızaklı sedye, çekim süresince ileri geri hareket eder.
 
Ortalama olarak 15-20 dakika kadar süren bel emarı, çekim esnasında yüksek seslerin duyulmasına neden olur. Ancak bu seslerin cihazın kendi sesi olduğunu bilmek ve korkulacak bir şeyin olmadığını bilmek gerekir.

Bel emarı zararlı mı?

MR cihazları, herhangi bir X ışını kullanmaya gerek duyulmadan yapılan bir işlemdir. Bu nedenle bel emarı çektirmenin vücuda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Fakat bunlarla birlikte Yüksek radyo frekanslarının sebep olabileceği hafif şikayetler oluşabilmektedir. Bunun haricinde lomber emar (bel emarı)nın herhangi bir zararı yoktur.
 
Açık Emar
Açık Emar Fiyatları
Alt Batın ve Üst Batın Emar (Tüm Batın MR)
Beyin Emar (Kranial MR)
Emar Anjiyo
Hipofiz MR
Kardiyak Emar
Lomber MR
Meme Emar (Göğüs Emar)
Multiparametrik Prostat MR
Servikal MR
Tüm Vücut Emar Check-Up
Sıkça Sorulan Sorular
 
 
SPESİFİK KLİNİKLER
 
 
Acil Görüntüleme Kliniği
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Kadın Sağlığı Görüntüleme Kliniği
Kanser Görüntüleme Kliniği
Pediadrik Görüntüleme Kliniği
 

 
Bu websitesinde yer alan bilgiler tedavi ve tavsiye amaçlı olmayıp sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacınız olduğu durumda tıbbi destek almak için doktorunuza başvurunuz.
SİZİ ARAYALIM
 

 
Her konuda bilgi almak için, bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.